„Czas i odległość, jakie znamy nie istnieją” – doświadczenia śmierci w biografii

Słowa kluczowe: biografia, wywiad narracyjny, choroba przewlekła, doświadczenie śmierci

Abstrakt

W artykule zostały ukazane i przeanalizowane przeżycia bohatera wywiadu ukazujące jego przeżycia związane z pogranicza życia i śmierci. Twierdzi on, że miał ich w swoim życiu wiele, jednak zostało omówionych tylko dziesięć obejmujących ponad trzydzieści lat jego życia: 1) ciemność i światło; 2) wyjście z ciała i spacer; 3) kule ognia i planety; 4) widok z kosmosu; 5) walka z szatanem; 6) ogarniająca ciemność i lęk; 7) przepaść i wysoka fala; 8) tonięcie; 9) ogród, kwiaty na łące; 10) niebieskie Jeruzalem. Wszystkie te przeżycia były również związanych z jego postawami, sposobem życia, wiarą w Boga i jej negacją.
Relacje zawierają również wartości pedagogiczne, ukazujące związek życia ludzkiego z dwoma istotnymi elementami tego doświadczenia, w którym są miłość wobec ludzi i zdobyta wiedza. Bohater po tych przeżyciach z pogranicza życia i śmierci zrozumiał, że: 1) życie nie kończy się wraz ze śmiercią; 2) Bóg istniej i jest on Ojcem miłosiernym; 3) najważniejsza jest miłość i szacunek wobec wszelkiego życia.

Dział
Studia i rozprawy