Recenzenci

Zespół recenzentów tomu 3 (2018)

dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Urszula Chęcińska, prof. USz (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin)
ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Helena Głogowska, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)
dr hab. Piotr Gołdyn, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Kalisz)
prof. dr hab. Romuald Grzybowski (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Jarosław Horowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
dr hab. Anna Jabłońska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
dr hab. Barbara Kiereś, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
prof. dr hab. Janina Kostkiewicz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
dr hab. Anna Kowalska-Pietrzak, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
dr hab. Grzegorz Kubski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Kalisz)
dr hab. Bożena Kuklińska, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)
ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Irena Matus, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku, Białystok)
dr hab. Piotr Mazur (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełm)
ks. dr hab. Janusz Miąso, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów)
prof. dr hab. Teresa O’Doherty (Uniwersytet Limerick, Limerick, Irlandia)
dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Alicja Puszka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Marek Rembierz (Uniwersytet Śląski, Katowice)
dr hab. Alina Rynio, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
dr hab. Dorota Sieroń-Galusek (Uniwersytet Śląski, Katowice)
dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. PWSZ Chełm (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełm)
dr hab. Andrzej Stępnik, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
prof. dr hab. Marian Surdacki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Krzysztof Ślezinski, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski, Katowice)
dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski, Katowice)
dr hab. Dorota Wereda (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce)

Zespół recenzentów tomu 2 (2017)

dr hab. Urszula Chęcińska, prof. USz (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin)
dr hab. Maria Dębowska, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Helena Głogowska, prof. WSIiE TWP (Wyższa Szkoła Innowacji i Ekonomii TWP, Olsztyn)
dr hab. Piotr Gołdyn, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Kalisz)
dr hab. Anna Jabłońska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
prof. dr hab. Krzysztof Jasiewicz (Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa)
dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
prof. dr hab. Janina Kostkiewicz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)
prof. dr hab. Piotr Madajczyk (Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa)
ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
ks. dr hab. Janusz Miąso, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów)
dr hab. Teresa Olearczyk, prof. KA (Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego, Kraków)
s. dr hab. Maria L. Opiela Sł. BDNP, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Alicja Puszka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Marek Rembierz (Uniwersytet Śląski, Katowice)
dr hab. Alina Rynio, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Dorota Sieroń-Galusek (Uniwersytet Śląski, Katowice)
dr hab. Paweł Skrzydlewski (Akademia Ignatianum, Kraków)
ks. dr hab. Henryk Sławiński, prof. UPJP II (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków)
prof. dr hab. Marian Surdacki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
ks. dr hab. Józef Szymański, prof. AP (Akademia Pomorska, Słupsk)
dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra)
dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski, Katowice)
ks. prof. zw. dr hab. Edward Walewander (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
s. dr hab. Anna Walulik CSFN, prof. Akademii Ignatianum (Kraków)
dr hab. Dorota Wereda (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce)

Zespół recenzentów tomu 1 (2016)

dr hab. Adam F. Baran, prof. ISP PAN (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)
ks. dr hab. Andrzej Bruździński, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków)
dr hab. Urszula Chęcińska, prof. USz (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. Maria Dębowska, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
prof. zw. dr hab. Wanda Dróżka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
dr hab. Elżbieta Dubas, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Piotr Gołdyn, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Kalisz)
dr hab. Romuald Grzybowski, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Anna Jabłońska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
dr hab. Barbara Kiereś, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Jolanta Kolbuszewska, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Janina Kostkiewicz (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Tatiana Krynicka (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Grzegorz Kubski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Kalisz)
dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)
ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Marek Rembierz (Uniwersytet Śląski, Katowice)
dr hab. Alina Rynio, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Dorota Sieroń-Galusek (Uniwersytet Śląski, Katowice)
dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. PWSZ w Chełmie (Akademia Ignatianum, Kraków)
prof. zw. dr hab. Marian Surdacki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
ks. dr hab. Józef Szymański, prof. AP (Akademia Pomorska, Słupsk)
dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski, Katowice)
ks. prof. zw. dr hab. Edward Walewander (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
ks. dr hab. Waldemar W. Żurek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)