Recenzenci

Zespół recenzentów tomu 5 (2020)

dr hab. Barbara Baraniak, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
dr hab. Renata Bednarz-Grzybek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
dr hab. Waldemar Chorążyczewski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin)
ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
prof. dr hab. Pavol Dancák (Uniwersytet Preszowski, Preszów, Słowacja)
dr hab. Marta Danecka, prof. ISP PAN (Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa)
dr hab. Anna Dudak, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Marzena Dycht, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
prof. dr hab. Elżbieta Dubas (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
ks. dr hab. Czesław Galek (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu)
dr hab. Helena Głogowska, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)
dr hab. Piotr Gołdyn, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Kalisz)
dr hab. Anna Jabłońska, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
doc. dr Oleksiy Karamanov (Lwowski uniwersytet narodowy im. I. Franki, Lwów, Ukraina)
dr hab. Magda Karkowska, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
dr hab. Barbara Kiereś, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
prof. dr hab. Janina Kostkiewicz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
dr hab. Anna Kowalska-Pietrzak, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
dr hab. Tatiana Krynicka, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Gdańsk)
dr hab. Grzegorz Kubski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Kalisz)
dr hab. Ewa Kula, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
dr Joanna Lusek (Muzeum Górnośląskie, Bytom)
ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Piotr Mazur (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełm)
prof. dr hab. Jana Moricova (professor emeritus, Słowacja)
prof. dr hab. Teresa O’Doherty (Uniwersytet Limerick, Limerick, Irlandia)
dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
ks. prof. dr hab. Marek Petro (Uniwersytet Preszowski, Preszów, Słowacja)
dr hab. Piotr Plisiecki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski, Katowice)
dr hab. Alina Rynio, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Aniela Różańska, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski, Katowice)
prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
dr hab. Tadeusz Sakowicz, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
dr hab. Dorota Sieroń-Galusek, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski, Katowice)
dr hab. Anna Siewierska-Chmaj (Wyższa Szkoła Europejska, Kraków)
dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. PWSZ Chełm (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełm)
dr hab. Andrzej Stępnik, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
prof. doc. dr Władysław Strutyński (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza, Czerniowce, Ukraina)
dr hab. Joanna Szady (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra)
ks. prof. dr hab. Edward Walewander (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Arkadiusz Wąsiński, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
dr hab. Dorota Wereda, prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce)
dr hab. Alina Wróbel, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
dr hab. Ewa Ziółek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)

Zespół recenzentów tomu 4 (2019)

dr hab. Renata Bednarz-Grzybek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
prof. dr hab. Krystyna Chałas (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin)
prof. dr hab. Witold Chmielewski (Akademia Ignatianum, Kraków)
dr hab. Marta Danecka, prof. ISP PAN (Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa)
dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
prof. dr hab. Elżbieta Dubas (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
prof. dr hab. Zdenka Gadušová (Uniwersytet Konstantyna Filozofa, Nitra)
ks. dr hab. Czesław Galek (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu)
dr hab. Helena Głogowska, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)
dr hab. Piotr Gołdyn, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Kalisz)
dr hab. Anna Jabłońska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
dr hab. Beata Jakimiuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Magda Karkowska (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
dr hab. Barbara Kiereś, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
prof. dr hab. Dorota Kornas-Biela (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Anna Kowalska-Pietrzak, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Tatiana Krynicka, prof. UG (Uniwersytet Gdański, Gdańsk)
dr hab. Grzegorz Kubski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Kalisz)
prof. dr hab. Grzegorz Laźko (Uniwersytet państwowy Francyska Skoryny w Homlu, Białoruś),
prof. dr hab. Ségolène Le Mouillour (University Catholic of West, Paryż, Francja),
ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Piotr Mazur (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełm)
prof. dr Hoda Matar-Nehme (Université Saint-Esprit de Kaslik, Jounieh, Liban),
prof. dr Catherine Nafti-Malherbe (Uniwersytet Katolicki, Angers, Francja)
prof. dr hab. Teresa O’Doherty (Uniwersytet Limerick, Limerick, Irlandia)
prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht (Uniwersytet Śląski, Katowice)
dr hab. Teresa Olearczyk, prof. KAAFM (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków)
dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Wiesław Partyka, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Piotr Plisiecki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Marek Rembierz (Uniwersytet Śląski, Katowice)
dr hab. Aniela Różańska, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski, Katowice)
ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)
dr hab. Alina Rynio, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
dr hab. Tadeusz Sakowicz, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
dr hab. Dorota Sieroń-Galusek (Uniwersytet Śląski, Katowice)
dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. PWSZ Chełm (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełm)
dr hab. Andrzej Stępnik, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
prof. dr hab. Marian Surdacki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Joanna Szady (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Krzysztof Ślezinski, prof. uŚ (Uniwersytet Śląski, Katowice)
dr hab. Barbara Toroń-Furmanek (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra)
ks. prof. dr hab. Edward Walewander (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Dorota Wereda (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce)
dr hab. Anna Żukowska, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Zespół recenzentów tomu 3 (2018)

dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Urszula Chęcińska, prof. USz (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin)
ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Helena Głogowska, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz)
dr hab. Piotr Gołdyn, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Kalisz)
prof. dr hab. Romuald Grzybowski (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Jarosław Horowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
dr hab. Anna Jabłońska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
dr hab. Barbara Kiereś, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
prof. dr hab. Janina Kostkiewicz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
dr hab. Anna Kowalska-Pietrzak, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
dr hab. Grzegorz Kubski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Kalisz)
dr hab. Bożena Kuklińska, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)
ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Irena Matus, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku, Białystok)
dr hab. Piotr Mazur (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełm)
ks. dr hab. Janusz Miąso, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów)
prof. dr hab. Teresa O’Doherty (Uniwersytet Limerick, Limerick, Irlandia)
dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Alicja Puszka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Marek Rembierz (Uniwersytet Śląski, Katowice)
dr hab. Alina Rynio, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)
dr hab. Dorota Sieroń-Galusek (Uniwersytet Śląski, Katowice)
dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. PWSZ Chełm (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Chełm)
dr hab. Andrzej Stępnik, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
prof. dr hab. Marian Surdacki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Krzysztof Ślezinski, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski, Katowice)
dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski, Katowice)
dr hab. Dorota Wereda (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce)

Zespół recenzentów tomu 2 (2017)

dr hab. Urszula Chęcińska, prof. USz (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin)
dr hab. Maria Dębowska, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Helena Głogowska, prof. WSIiE TWP (Wyższa Szkoła Innowacji i Ekonomii TWP, Olsztyn)
dr hab. Piotr Gołdyn, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Kalisz)
dr hab. Anna Jabłońska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
prof. dr hab. Krzysztof Jasiewicz (Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa)
dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
prof. dr hab. Janina Kostkiewicz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)
prof. dr hab. Piotr Madajczyk (Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa)
ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
ks. dr hab. Janusz Miąso, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów)
dr hab. Teresa Olearczyk, prof. KA (Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego, Kraków)
s. dr hab. Maria L. Opiela Sł. BDNP, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Alicja Puszka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Marek Rembierz (Uniwersytet Śląski, Katowice)
dr hab. Alina Rynio, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Dorota Sieroń-Galusek (Uniwersytet Śląski, Katowice)
dr hab. Paweł Skrzydlewski (Akademia Ignatianum, Kraków)
ks. dr hab. Henryk Sławiński, prof. UPJP II (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków)
prof. dr hab. Marian Surdacki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
ks. dr hab. Józef Szymański, prof. AP (Akademia Pomorska, Słupsk)
dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra)
dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski, Katowice)
ks. prof. zw. dr hab. Edward Walewander (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
s. dr hab. Anna Walulik CSFN, prof. Akademii Ignatianum (Kraków)
dr hab. Dorota Wereda (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce)

Zespół recenzentów tomu 1 (2016)

dr hab. Adam F. Baran, prof. ISP PAN (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)
ks. dr hab. Andrzej Bruździński, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków)
dr hab. Urszula Chęcińska, prof. USz (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. Maria Dębowska, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
prof. zw. dr hab. Wanda Dróżka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
dr hab. Elżbieta Dubas, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Piotr Gołdyn, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Kalisz)
dr hab. Romuald Grzybowski, prof. UG (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Anna Jabłońska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
dr hab. Barbara Kiereś, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Jolanta Kolbuszewska, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Janina Kostkiewicz (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Tatiana Krynicka (Uniwersytet Gdański)
dr hab. Grzegorz Kubski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Kalisz)
dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)
ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Marek Rembierz (Uniwersytet Śląski, Katowice)
dr hab. Alina Rynio, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
dr hab. Dorota Sieroń-Galusek (Uniwersytet Śląski, Katowice)
dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. PWSZ w Chełmie (Akademia Ignatianum, Kraków)
prof. zw. dr hab. Marian Surdacki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
ks. dr hab. Józef Szymański, prof. AP (Akademia Pomorska, Słupsk)
dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski, Katowice)
ks. prof. zw. dr hab. Edward Walewander (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)
ks. dr hab. Waldemar W. Żurek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin)