Źródła poznania drogi osobistego rozwoju, zainteresowań i działalności Edmunda Bojanowskiego – omówienie edycji źródeł

  • Ryszard Skrzyniarz Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Abstrakt

Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita, t. 1–2, red. Edward Gigilewicz, s. Maria Loyola Opiela, Lublin 2016, t. 1, s. 891, t. 2, s. 1006,
plus Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita. Indeksy, opracowała Weronika Gigilewicz, Lublin 2016, s. 63

Downloads

Download data is not yet available.
Dział
Artykuły recenzyjne, recenzje, noty o książkach