Jan Bołoz-Antoniewicz – Ormianin o polskim sercu

  • Oleh Rudenko Ukraińska Akademia Druku we Lwowie
Słowa kluczowe: Jan Bołoz Antoniewicz, Ormianin w Polsce, historia sztuki, Uniwersytet Lwowski

Abstrakt

W artykule ukazano biografię i dorobek intelektualny historyka sztuki, Jana Bołoza-Antoniewicza, patrioty ziemi, na której mieszkał. Profesor był Ormianinem z pochodzenia, urodził się w Skomorochach obok Buczacza, dla niego Polska stała drugą ojczyzną. Jego przodkowie, uciekając przed prześladowaniami, zamieszkali na terenach Rzeczypospolitej. Można prześledzić, jak w pracach naukowych i publicystycznych wyraził on wdzięczność społeczeństwu polskiemu, poszukiwał więzi z narodem ormiańskim. Oprócz sztuki włoskiej zajmował się sztuką polską, kształcił na  Uniwersytecie Lwowskim przyszłych badaczy. Zdobył uznanie wśród profesorów uniwersytetu i elity polskiej.

Downloads

Download data is not yet available.
Dział
Studia i rozprawy