Informacje dla autorów

Jeśli jesteś zainteresowany(a) zgłoszeniem tekstu do tego czasopisma, odwiedż naszą stronę  O czasopiśmie, na której zamieszczone są zasady czasopisma oraz Instrukcja dla autorów. Autor musi zarejestrować się na stronie czasopisma, zanim rozpocznie proces recenzji, bądź zalogować się, jeśli posiada już konto w systemie. Proces zgłoszenia tekstu składa się z pięciu kroków.