Życiorysy edukatorów domowych i dzieci edukacji domowej – analiza fragmentów biografii publikowanych

  • Magda Piwowarska Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: edukacja domowa, biografie rodziców, André Stern, wywiad narracyjny

Abstrakt

Edukacja domowa jest formą kształcenia nadal budzącą wiele kontrowersji. Od rodzica pragnącego zapewnić swojemu dziecku najlepsze według niego warunki do uczenia się, wymaga wiele wyrzeczeń. Co powoduje, że polscy rodzice decydują się na dość popularny w Stanach Zjednoczonych homeschooling? Jak doświadczenia i przekonania wpływają na poglądy na edukację? Jak wygląda ich codzienność? Niszowość zjawiska inspiruje do postrzegania edukatorów domowych, czy dzieci uczących się w tej formie jako obcych wśród swoich. Tej obcości badacze przyglądają się coraz chętniej. W naszym kraju również wzrasta zainteresowanie tą formą kształcenia. W artykule charakteryzuję edukację domową w Polsce. Jakie są jej początki, filozofia, z jakich powodów rodzice decydują się na nauczanie w domu własnych dzieci. Dokonałam analizy fragmentów biografii już publikowanych. Opisując poglądy rodziców na edukację, ich codzienność oraz powód dla którego zdecydowali się zrezygnować ze szkoły. Są to charakterystyczne elementy odróżniające ich biografie od biografii rodziców decydujących się na posłanie dziecka do szkoły. Opisuje także w skrócie życie Andre Sterna, francuskiego muzyka i dziennikarza, którego biografia "I nigdy nie chodziłem do szkoły" ukazała się w 2016 r. na rynku wydawniczym. Charakteryzuję także krótko wywiad narracyjny jako metodę opisywania życia ludzkiego, szczególnie wartościową przy prowadzeniu tego typu badań.

Downloads

Download data is not yet available.
Dział
Studia i rozprawy