Wychowawczy wymiar biografii kompozytora i pianisty, profesora Andrzeja Nikodemowicza

  • Alina Rynio Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie
Słowa kluczowe: Andrzej Nikodemowicz, historia pochodzenia rodzinnego, pedagogiczny wymiar biografii, Lwów i Lubelszczyzna, kompozytor i muzyka

Abstrakt

Celem artykułu jest próbą pokazania wymiaru edukacyjnego biografii światowej sławy kompozytora i pianisty profesora Andrzeja Nikodemowicza. W publikacji przedstawiono niezwykłą biografię człowieka, który spędził niemal całe życie w rodzinnym Lwowie. Od 1980 r. związany był z Lublinem, jako wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Opisując polsko-ukraińsko-ormiańskie pochodzenie rodziny, losy rodziców i braci, a także jego samego w publikacji ukazano, jak historyczne konteksty i dramatyczne wydarzenia życiowe, z którymi musiał się zmierzyć, miały wpływ na jego losy. Rozmawiając o Lwowie i Lublinie, pośrednio odpowiedział on na pytanie, jak syn słynnego architekta, A. Nikodemowicz, działając przez wiele lat jako organista kościoła parafialnego pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie, stał się światowej sławy pianistą, kompozytorem, jednocześnie ciesząc się uznaniem nie tylko w gronie członków Stowarzyszenia Kompozytorów Polskich, ale także w Stolicy Apostolskiej i władz miasta Lublina, gdzie został nagrodzony tytułem honorowego obywatela. W publikacji ukazano człowieka niezwykle wrażliwego na piękno, prawdę i dobroć, a jednocześnie tekst jest świadectwem żywej wiary i moralnego autorytetu bohatera.

Downloads

Download data is not yet available.
Dział
Studia i rozprawy