Biograficzne Muzeum Dom Pamięci św. Jana Pawła II w Kraczkowej i jego rola duszpastersko-pedagogiczna

Słowa kluczowe: Jan Paweł II, muzeum kościelne, muzeum biograficzne, Kraczkowa, integralne wychowanie, działalność pedagogiczna

Abstrakt

Muzeum Dom Pamięci Jana Pawła II w Kraczkowej powstało w 2019 r. Jest to parafialne muzeum biograficzne, poświęcone papieżowi Janowi Pawłowi II, które ma charakter unikany w Polsce gdyż powstało przy wiejskiej parafii. Podstawą zbiorów jest kolekcja zgromadzona przez ks. proboszcza Mieczysława Biziora, dzięki życzliwości sekretarza papieskiego abpa Mieczysława Mokrzyckiego. Muzeum stanowi kolejny element upamiętniający papieża Polaka. Idea powołania placówki zrodziła się poprzez silny kult papieski w miejscowym kościele parafialnym pw. św. Mikołaja Biskupa. W świątyni przechowywane są liczne artefakty-relikwie papieskie np. krzyż ze Stefkowej, trzymany przez Jana Pawła II podczas drogi krzyżowej w 2005 r. czy też naczynia liturgiczne i strój duchowny. Muzeum Dom Pamięci św. Jana Pawła II w Kraczkowej poprzez zgromadzone artefakty związane ze świętym patronem, stanowi element oddziaływania duszpasterskiego miejscowej parafii na wiernych. Placówka oprócz roli religijnej jest również centrum kulturalnym miejscowości. W budynku obok sal wystawienniczych znajdują się pomieszczenia różnych grup parafialnych oraz chóru i orkiestry „Nicolaus”, który uświetnia m.in. uroczystości w miejscowym kościele. W muzeum organizowane są lekcje muzealne i katechezy oraz okolicznościowe wystawy. Dzięki współpracy z miejscową Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II muzeum stanowi miejsce integralnego rozwoju dzieci i młodzieży w wartościach religijnych i patriotycznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Źródła

Jan Paweł II, Homilia w czasie mszy świętej inaugurującej pontyfikat, Rzym 22 października 1978 r., w: Przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II, red. M. Romanek, Kraków 2008, s. 9-13.

Jan Paweł II, Kalwaria Zebrzydowska, 19 sierpnia 2002 r. Homilia podczas mszy św. w Kalwarii Zebrzydowskiej, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 9: Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa, cz. 1: Polska, Kraków 2008, s. 918-920.

Jan Paweł II, Koloseum, 25 marca 2005 r., Rozważanie na zakończenie drogi krzyżowej. Oddajemy cześć tajemnicy Krzyża Syna Bożego, albowiem właśnie z tej śmierci wpłynęła nowa nadzieja dla ludzkości, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 16: Modlitwy i rozważania, cz. 2: Niedzielna modlitwa maryjna 1993-2005, rozważania, modlitwy, Kraków 2009, s. 726.

Jan Paweł II, Kraków 9 czerwca 1979 r., Homilia w czasie mszy św. odprawionej na Błoniach, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 9: Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa, cz. 1: Polska , Kraków 2008, s. 157-161.

Jan Paweł II, List apostolski «Rosarium Virginis Mariae» do biskupów, duchowieństwa i wiernych o Różańcu Świętym, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 3: Listy, Kraków 2007, s. 571-593.

Jan Paweł II, List apostolski «Rosarium Virginis Mariae» do biskupów, duchowieństwa i wiernych o Różańcu Świętym z dnia 16 października 2002 roku, Katowice 2009.

Jan Paweł II, Rzeszów, 2 czerwca 1991 r., Homilia w czasie mszy świętej beatyfikacyjnej biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 9: Homilie i przemówienia z pielgrzymek - Europa, cz. 1: Polska, Kraków 2008, s. 449-451.

Jan Paweł II, Warszawa 2 czerwca. Homilia w czasie mszy św. odprawionej na Placu Zwycięstwa, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 9: Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa, cz. 1: Polska, Kraków 2008, s. 30-33.

Jan Paweł II, Warszawa, 2 czerwca 1979 r., Przemówienie powitalne na lotnisku Okęcie, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. 9: Homilie i przemówienia z pielgrzymek - Europa, cz. 1: Polska, Kraków 2008, s. 23-24.

Papieska Komisja ds. Kościelnych Dóbr Kultury, List okólny „Funkcja pastoralna muzeów kościelnych”, 15 VIII 1999 r., przeł. ks. F. Nieckarz, „Biuletyn Muzeum Diecezjalnego”, 4 (2000-2001) s. 5-76.

Relacje

Relacja ks. Mieczysława Biziora, proboszcza parafii pw. św. Mikołaja Biskupa i kustosza Muzeum Dom Pamięci Jana Pawła II w Kraczkowej, z dnia 5 sierpnia 2020 r.

Opracowania

Abp Mokrzycki i abp Szal otworzyli Dom Pamięci św. Jana Pawła II, ekai, https://www.ekai.pl/kraczkowa-abp-mokrzycki-i-abp-szal-otworzyli-dom-pamieci-sw-jana-pawla-ii/, dostęp: 02.01.2021.

Aktualności: Dom Pamięci św. Jana Pawła II otwarty, Centrum Kultury Gminy Łańcut, 10 maja 2019, https://www.ck.gminalancut.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=22&dzialy=22&akcja=artykul&artykul=2395, dostęp: 2.01.2021.

Bizior M., O Crux, ave, spes unica! Przytulić się do Papieskiego Krzyża, „Wołanie z Wołynia”, 2 (105), 2012, s. 25-27.

Bukowski T., Urządzenie i funkcjonowanie muzeum parafialnego, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 79 (2003) s. 151-159, DOI: 10.31743/abmk.9405.

Chór i Orkiestra Kameralna NICOLAUS, www.chornicolaus.pl/, dostęp: 4.04.2021.

Czarniecki P., O kulcie Jana Pawła II w Kraczkowej, Rafio Fara, 30 kwietnia 2019, https://przemyska.pl/2019/04/30/kraczkowa-kult-jp2/, dostęp: 02.01.2021.

Dom Pamięci św. Jana Pawła II wpisany do rejestru ów Powiat Łańcut, https://www.powiatlancut.pl/aktualnosci/muzeum-sw-jana-pawla-ii-w-kraczkowej,2533.html, dostęp: 02.01.2021.

Frąckowiak A., Półturzyccy M. i J., Muzea – ośrodki kultury i edukacji, w: Muzea biograficzne w procesie edukacji kulturalnej. Ekspozycje Fryderyka Chopina, red. H. Depta, A. Frąckowiak, M. Gromadzka, M., J. i M. Półturzyccy, Warszawa-Radom 2013, s. 41-44.

Frąckowiak A., Półturzyccy M. i J., Muzea biograficzne, w: Muzea biograficzne w procesie edukacji kulturalnej. Ekspozycje Fryderyka Chopina, red. H. Depta, A. Frąckowiak, M. Gromadzka, M., J. i M. Półturzyccy, Warszawa-Radom 2013, s. 45-57.

Grzenia J., Papalia, Słownik Języka Polskiego, https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/papalia-czy-papiana;6601.html, dostęp: 30.11.2021.

Gurba S., Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli – kościelna placówka muzealna przy parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelnego”, 107 (2017) s. 459-464, DOI: 10.31743/abmk.12157.

Gurba S., Pedagogiczna rola muzeów kościelnych na wybranych przykładach działań Muzeum Parafialnego w Grybowie, „Pedagogika Katolicka”, 15 (2014) z. 2, s. 99-110.

Gurba S., Pochylić się nad obrazkiem. Papieskie „santini” ze zbiorów Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, 111 (2018) nr 5-6, s. 375-380.

Gurba S., Święty Jan Paweł II widziany poprzez pamiątki kolekcjonerskie – Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, 108 (2015) nr 9-10, s. 594-602.

Hamryszczak A., Muzeum Lat Dziecięcych Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zuzeli, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 114 (2020) s. 97-122, DOI: 10.31743/abmk.11773.

Historia parafii, Parafia Kraczkowa, https://kraczkowa.przemyska.pl/more-2/, dostęp: 2.01.2021.

Historia, Sanktuarium Św. Jana Pawła II w Krośnie, https://piotrajana.pl/sanktuarium/muzeum/, dostęp: 2.01.2021.

Instytucje, Diecezja Drohiczyńska, https://drohiczynska.pl/diecezja/instytucje/#tab-id-21, dostęp: 2.01.2021.

Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Między szkołą, muzeum i archiwum. Dylematy współpracy i konkurencji w edukacji historycznej, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, 34 (3)/2015, s. 43-61.

Leszczyński M., Funkcja pastoralna muzeów kościelnych: (omówienie dokumentu Stolicy Apostolskiej), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 79 (2003) s. 147-150, DOI: 10.31743/abmk.9401.

Leszczyński M., Muzea kościelne według aktualnego prawodawstwa Kościoła katolickiego, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 85 (2006) s. 103-118, DOI: 10.31743/abmk.10051.

Leszczyński M., Obrazek religijny w misji ewangelizacyjnej Kościoła, „Resovia Sacra”, 21 (2014) s. 279-283.

Leszczyński M., Ochrona zabytków kultury sakralnej w świetle aktualnego prawa Kościoła Katolickiego, „Muzealnictwo”, 49 (2009), s. 79-88.

Leszczyński M., Troska Papieskiej Komisji ds. Kościelnych Dóbr Kultury o zachowanie dziedzictwa kulturowego Kościoła, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 86 (2006) s. 17-25, , DOI: 10.31743/abmk.10068.

Łobos J., Peregrynacja krzyża Jana Pawła II w archidiecezji przemyskiej, Przemyśl 2011.

Mac., Kraczkowa, w: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 4, red. F. Sulimierski, Warszawa 1883, s. 578-579.

Mapa dotacji, https://mapadotacji.gov.pl/projekty/764842/, dostęp: 2.01.2021

Mokrzycki M., Grysiak B., Miejsce dla każdego. Opowieść o świętości Jana Pawła II, Kraków 2013.

Muzeum Archidiecezjalne w Przemyślu. Przewodnik, Przemyśl [b.d.w].

Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki, https://muzeumkspopieluszki.pl/, dostęp: 02.01.2021.

Muzeum Diecezjalne w Tarnowie, https://muzeum.diecezja.tarnow.pl/, dostęp: 30.11.2021.

Muzeum św. Maksymiliana [Marii Kolbego] w Niepokalanowie, https://niepokalanow.pl/klasztor/muzeum/muzeum-sw-maksymiliana, dostęp: 02.01.2021

Opiela M., Integralne wychowanie człowieka w koncepcji pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego, „Roczniki Pedagogiczne”, 9 (45) 2017, s. 39-49, DOI:10.18290/rped.2017.9s-4.

Partyka W., Funkcja duszpasterska Muzeum Archidiecezjalnego im. bł. Józefa Sebastiana Pelczara, Biskupa w Przemyślu, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 79 (2003) s. 137-145, DOI: 10.31743/abmk.9399 .

Pietruszka J., Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach – dom świętego, w: Muzea kościelne wobec nowych wyzwań, red. N.W. Błażejczyk, P. Majewski, Warszawa 2019, s. 215-225.

Pyka H., Muzeum Kościoła. Charakter i funkcja, w: Muzeum kościelne w perspektywie zadań i trendów współczesnego muzealnictwa, Katowice 2013, s. 17-24.

Rędzioch W., Malarka papieży, Niedziela Ogólnopolska 21 (2000), https://www.niedziela.pl/artykul/64609/nd/Malarka-papiezy, dostęp: 2.01.2021.

Rusak A., Aktualność pastoralnej i dydaktycznej roli polskich muzeów i skarbców kościelnych, w: Muzeum kościelne w perspektywie zadań i trendów współczesnego muzealnictwa, red. T. Dudek Bujarek, Katowice 2013, s. 32-38.

Sala papieska, Opactwo Jarosławskie, https://opactwo.pl/zwiedzanie/sala-papieska/, dostęp: 2.01.2021.

Skrzydlewska B., Muzea Kościoła katolickiego w Polsce. Informator, Kielce 2004.

Skrzydlewska B., Muzeum wyznaniowe. Funkcja – cele – zadania, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 112 (2019) s. 349-356, DOI: 10.31743/abmk.2019.112.18.

Skrzydlewska B., Problemy i wyzwania muzealnictwa kościelnego w Polsce. Historia i współczesność, w: Muzea kościelne wobec nowych wyzwań, red. N.W. Błażejczyk, P. Majewski, Warszawa 2019, s. 133-146.

Szady J., Biography in the Museum: A Multimedia Presentation of Saint Zygmunt Szczęsny Feliński’s Life, „Biografistyka Pedagogiczna”, 5 (2020) nr 2, s. 173-189, DOI: 10.36578/BP.2020.05.24.

Szczebak W., Muzeum Diecezjalne w Tarnowie wobec celów i zadań muzealnictwa kościelnego, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 67 (1997) s. 99-140, DOI: 10.31743/abmk.8723.

W Kraczkowej otwarto Dom Pamięci św. Jana Pawła II, „Głos Gminy Łańcut”, 5 (2019) s. 13.

Wajsprych D., Wychowanie integralne jako emancypacyjna przestrzeń edukacji religijnej, „Paedagogia Christiana”, 21 (2008) nr 1, s. 53-65, DOI: 10.12775/PCh.2008.003.

Witczuk M., Otwarto Dom Pamięci św. Jana Pawła II, „Głos Gminy Łańcut”, 5 (2019) s. 13.

Z miłości do Jana Pawła II, Z ks. Mieczysławem Biziorem, proboszczem parafii Kraczkowa rozmawia Elżbieta Jękot, rzecznik prasowy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kraczkowej, https://www.niedziela.pl/artykul/51434/nd/Z-milosci-do-Jana-Pawla-II, dostęp: 02.01.2021.

Opublikowane
2021-12-16
Dział
Studia i rozprawy