Idea wolności w życiu „Uskoka”

  • Katarzyna Sabat Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Słowa kluczowe: Zdzisław Broński „Uskok”

Abstrakt

Recenzja pracy: Zdzisław Broński „Uskok”, Pamiętnik (wrzesień 1939 – maj 1949), wstęp, redakcja
naukowa i opracowanie dokumentów S. Poleszak, edycja tekstu A. Filipek,
S. Poleszak, M. Sobieraj, wydanie ii rozszerzone i poprawione, seria „Relacje
i wspomnienia”, t. 8, Lublin–Warszawa 2015, ss. 383

Downloads

Download data is not yet available.
Dział
Artykuły recenzyjne, recenzje, noty o książkach