Relacyjność problemu nieregulaminowej absencji szkolnej – jako systemowe wyzwanie wychowawcze

  • Agnieszka Morska Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Karolina Szponar Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Tomasz Wach Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Słowa kluczowe: edukacja szkolna, wagary, szkoła wobec wagarów

Abstrakt

W artykule autorzy analizują kwestię niedopuszczalnej nieobecności w szkole na podstawie podejścia systemowego do problemu. Przedstawiają społeczne tło procesu decyzyjnego dotyczącego awanturnictwa. Przedstawiono tu potencjalną odpowiedź edukacyjną mającą na celu rozwiązanie problemu.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Heyne D., Rollings S., Niechęć do szkoły. Jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje, Gdańsk 2004.

Oleszkowicz A., Bąk O., Cieślik A., Sposób na wagary. Jak radzić sobie z absencją uczniów?, Warszawa 2010.

Pilch T., Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa 2008.

Sobol E., Słownik wyrazów obcych, Warszawa 2000.

Opublikowane
2017-12-10
Dział
Studia i rozprawy