Wartość patriotyzmu – aktualna czy zapomniana?

Postawy patriotyczne młodzieży gimnazjalnej w świetle badań

Słowa kluczowe: gimnazjum, patriotyzm, ojczyzna

Abstrakt

Stosunek współczesnej młodzieży gimnazjalnej do wartości, jaką jest patriotyzm często jest obojętny, młodzi ludzie prezentują powierzchowną postawę wobec swojej ojczyzny, bez wahania opuszczają kraj – jeśli widzą szansę na życie w korzystniejszych warunkach materialnych. Wyrażana dawniej postawa charakteryzująca się miłością Polaków do ojczyzny wraz z gotowością poświęcenia jej życia, dziś często postrzegana jest przez młodych jako odległa, niezrozumiała i nierealna. Istotą artykułu było ukazanie postaw patriotycznych współczesnej młodzieży gimnazjalnej. Pierwsza część artykułu poświęcona została prezentacji teoretycznych podstaw badań, w której omówione zostały następujące zagadnienia: rozumienie patriotyzmu, postawa patriotyczna oraz wychowanie do patriotyzmu. W drugiej części zostały poddane analizie badania nad postawami patriotycznymi młodzieży gimnazjalnej oraz zaprezentowano fundamentalne wnioski, które w sposób szczególny pokazują znaczącą rolę rodziny i szkoły w budowaniu dojrzałej postawy patriotycznej.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Dziewiecki M., Wychowanie patriotyczne dzisiaj, www.opoka.org.pl, dostęp: 10.02.2013.

Jundziłł I., O wychowaniu patriotycznym dzieci, Warszawa 1969.

Kotłowski K., Rzecz o wychowaniu patriotycznym, Wrocław 1974.

Łobocki M., Teoria wychowania z zarysie, Kraków 2003.

Radziewicz H., Wychowanie patriotyczne w edukacji wczesnoszkolnej, „Wychowawca”, 2007, nr 9.

Sawicka A., Problematyka wychowania w przedszkolu, Warszawa 1988.

Woroniecki J., Katolicka etyka wychowawcza, t. 2, cz. 2, Lublin 1986.

Opublikowane
2017-12-10
Dział
Studia i rozprawy