Modlitwa i jej rozumienie w życiu studentów

Uwagi pedagogiczne

Słowa kluczowe: modlitwa, studenci, ankieta, badania biograficzne, Jacek Woroniecki

Abstrakt

XX i XXI wiek to czas, w którym świat pogrąża się w doktrynach laicyzmu, ateizmu i współczesnych filozofii odrzucających Boga. We współczesnym zagubieniu, jakim jest odchodzenie od wiary, bombardowanie ludzi ciągle zbliżającym się końcem świata, rosnącym okultyzmem, człowiek współczesny, a zwłaszcza młodzież jest coraz bardziej zagubiona. Dlatego zapytałem studentów, czym dla nich jest modlitwa, jak ją definiują, w jaki sposób się modlą, o co się modlą i czy uważają, że ich modlitwy są wysłuchiwane. Studenci wyróżnili kilka typów modlitwy: chwalebną i dziękczynną oraz błagalną i przebłagalną. Modlitwa jest dla nich ważnym wyrazem dojrzałości osobowej oraz duchowej i jest także świadectwem rozumienia swojej egzystencjalnej sytuacji. Dostrzegają, że modlitwa jest rzeczywistością łączącą to co nadprzyrodzone z tym co w człowieku naturalne i ludzkie, jest wyrazem transcendencji osoby ale przede wszystkim także wyrazem i doświadczeniem swojej podmiotowości oraz zależności od Boga. Jest ona także rodzajem ludzkiej decyzji i jest też pewnym osądem nad sobą i światem w kontekście tego jak się ten świat rozumie i jak ujmuje się jego relację do Boga. Modlitwa jako akt religijny łączący człowieka z Bogiem nie może być pomijana w dyskursie pedagogicznym. Ma ona swoje miejsce w pedagogice modlitwy oraz wychowaniu człowieka do modlitwy. Pedagogiczny wymiar modlitwy jest ukazany na gruncie antropologicznym poprzez prezentację relacji jaka jest między człowiekiem a Bogiem (celem i spełnieniem się ludzkiej osoby). Modlitwa jest nie tylko potwierdzeniem otwartości człowieka na Boga (istnieniu człowieka dzięki Bogu, ku Bogu, dla Boga, pragnienie Go i spełnienie się w Bogu) – ale wymaga pracy, formacji człowieka do modlitwy – a to jest zadaniem pedagogiki.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1, red. J. Starowieyski, Lublin 1986.

Brandsteatter R., Dzień gniew, Warszawa 1962.

Caffarel H., W obliczu Boga: sto listów o modlitwie, przeł. E. Szwarcenberg Czerny, Warszawa 1973.

Castellano Cervera J., Pedagogia della preghiera. Mistagogia pastorale dell’orazione personale e comunitaria, Roma 1993.

Chata (film), reż. Stuart Hazeldine, 2017.

Cohen J., I. Stewart, The Collapse of Chaos. Discovering Simplicity in a Complex World, Nowy Jork 1994.

Davidson J., The Secret of the Creative Vacuum, London 1989.

Davies O., Meister Eckhart: Mystical Theologian, London 1991.

Filokalia – teksty o modlitwie serca, Kraków 1998.

Garofalo S., La preghiera nella Bibbia, w: La preghiera cristiana, a cura di E. Ancilli, Roma 1975, s. 37–78.

Gibbard M., Ludzie modlitwy XX wieku, Kraków 1989.

Gogola J. W., Od Objawienia do zjednoczenia. Wykład teologii modlitwy, Kraków 2005.

Guardini R., Wprowadzenie w modlitwę, w: Droga do nowego życia, Kraków 1982, s. 443–591.

Homo orans. v. Modlitwa uwielbienia, red. J. Musiurek, J. Popławski, K. Burski, Lublin 2004.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Leloup J. Y., Hezychazm. Zapomniana tradycja modlitewna, przeł. H. Sobieraj, wstęp I. Trzcińska, Kraków 1996.

Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek, red. W. Chrostowski, Warszawa 2001.

Moretti R., Teologia della preghiera, w: La preghiera. Bibbia, teologia, esperienze mistiche, a cura di E. Ancilli, t. 1, Roma 1988, s. 147–178.

Módlmy się Biblią, oprac. A. Wulczyńska, Warszawa 2008.

Orme-Johnson D. W., Ch. N. Alexander, J. L. Davies, H. M. Chandler, W. E. Larimore, International Peace Project in the Middle East, „Journal of Conflict Resolution”, 32 (1988) nr 4, s. 776–812

Pelczar J. S., Życie duchowe czyli doskonałość chrześcijańska, t. 1, Kraków 2003.

Philippe J., Czas dla Boga, Kraków 1993.

Revasio E. E., Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci, Katowice 2013.

Szczerba D., Praktyczny leksykon modlitwy, Kraków 2008.

Tommaso della Croce, La preghiera di domanda, w: La preghiera cristiana, a cura di E. Ancilli, Roma 1975, 111–117.

Woroniecki J., Moc modlitwy wspólnej, „Szkoła Chrystusowa”, 8 (1937) t. 14, nr 6, s. 369–376

Woroniecki J., Pełnia modlitwy. Studium teologiczne dla inteligencji, Poznań 1924, 1934, Warszawa 2000.

Woroniecki J., Pełnia modlitwy, Warszawa 1982, s. 80–89.

Woroniecki J., Św. Dominik jako wzór modlitwy, „Szkoła Chrystusowa”, 3 (1932) t. 5, nr 7–8, s. 14–27.

Young W. P., Chata. Nigdy nie jesteś zupełnie sam, Warszawa 2017.

Zatorski W., Modlitwa chrześcijańska. Refleksje nad IV częścią Katechizmu Kościoła Katolickiego, Tyniec 2017.

Opublikowane
2017-12-10
Dział
Studia i rozprawy