Życiorysy edukatorów domowych i dzieci edukacji domowej – analiza fragmentów biografii publikowanych

  • Magda Piwowarska Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: edukacja domowa, biografie rodziców, André Stern, wywiad narracyjny

Abstrakt

Edukacja domowa jest formą kształcenia nadal budzącą wiele kontrowersji. Od rodzica pragnącego zapewnić swojemu dziecku najlepsze według niego warunki do uczenia się, wymaga wiele wyrzeczeń. Co powoduje, że polscy rodzice decydują się na dość popularny w Stanach Zjednoczonych homeschooling? Jak doświadczenia i przekonania wpływają na poglądy na edukację? Jak wygląda ich codzienność? Niszowość zjawiska inspiruje do postrzegania edukatorów domowych, czy dzieci uczących się w tej formie jako obcych wśród swoich. Tej obcości badacze przyglądają się coraz chętniej. W naszym kraju również wzrasta zainteresowanie tą formą kształcenia. W artykule charakteryzuję edukację domową w Polsce. Jakie są jej początki, filozofia, z jakich powodów rodzice decydują się na nauczanie w domu własnych dzieci. Dokonałam analizy fragmentów biografii już publikowanych. Opisując poglądy rodziców na edukację, ich codzienność oraz powód dla którego zdecydowali się zrezygnować ze szkoły. Są to charakterystyczne elementy odróżniające ich biografie od biografii rodziców decydujących się na posłanie dziecka do szkoły. Opisuje także w skrócie życie Andre Sterna, francuskiego muzyka i dziennikarza, którego biografia "I nigdy nie chodziłem do szkoły" ukazała się w 2016 r. na rynku wydawniczym. Charakteryzuję także krótko wywiad narracyjny jako metodę opisywania życia ludzkiego, szczególnie wartościową przy prowadzeniu tego typu badań.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Anulak M., Anulak Z., Nasza edukacja domowa, w: Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka, red. M. i P. Zakrzewscy, Warszawa 2009.

Budajczak M., Edukacja domowa, w: Encyklopedia pedagogiczna xxi wieku. Suplement, red. T. Pilch, Warszawa 2008.

Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka, red. M. i P. Zakrzewscy, Warszawa 2009.

Gerald Hüther: dzieci potrzebują świata, który je dostrzega, rozm. D. Bugalski, Polskie Radio, Trójka, http://www.polskieradio.pl/9/396/Artykul/1264113,Gerald-Hüther-dzieci-potrzebuja-swiata-ktory-je-dostrzega, dostęp: 15.05.2016.

Janicka-Galant A., Galant P., Edukowanie przez podróżowanie, w: Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka, red. M. i P. Zakrzewscy, Warszawa 2009.

Klus-Stańska D., Narracje w szkole, w: Narracja jako sposób rozumienia świata, red. J. Trzebiński, Gdańsk 2002.

Krzychała S., Projekt życia. Młodzież w perspektywie badań rekonstrukcyjnych, Wrocław 2007.

Kwieciński Z., Socjopatologia edukacji, Olecko 1995.

Materiały konferencyjne Pierwszej Konferencja Świadomej Edukacji w Poznaniu, Fundacja Świadomej Edukacji, 19 marca 2016 r.

Polaszek A., Edukacja domowa w praktyce, w: Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka, red. M. P. Zakrzewscy, Warszawa 2009.

Ray B. D., Historia, rozwój i filozofia edukacji domowej. Między wolnością a obowiązkiem, w: Szkoła domowa, red. J. Piskorski, Warszawa 2011.

Stern A., Dzieci wolnego chowu, rozm. S. Opryszek, „Gazeta Wyborcza”, 26 marca 2016.

Stern A., I nigdy nie chodziłem do szkoły – entuzjazm jako motor nauki, Gliwice 2016.

Śliwerski B., Kwieciński Z., Pedagogika, t. 1, Warszawa 2000.

Wittenberg A., Klinger K., men policzyło dzieci, które uciekły z klasy, „Rzeczpospolita”, 25 marca 2015.

Opublikowane
2017-12-10
Dział
Studia i rozprawy