Ks. prałat Bogusław Bijak (1930–2011) – duszpasterz i wychowawca

  • Paweł Bijak Parafia Posłania Uczniów Pańskich w Warszawie
Słowa kluczowe: Bogusław Bijak, duszpasterstwo akademickie, parafia Wilanów, Kuria Warszawska, duszpasterstwo rolników, Ruch Światło–Życie, ruch ludowy, Bataliony Chłopskie, Dożynki Jasnogórskie, Solidarność Rolników Indywidualnych

Abstrakt

Ks. Bogusław Bijak (1930–2011) to wyświecony w 1956 r. zasłużony dla rozwoju duszpasterstwa w Polsce kapłan Archidiecezji Warszawskiej. Był Prałatem Honorowym Jego Świątobliwości i Prepozytem Kapituły Wilanowskiej, którą stworzył. Za działalność duszpasterską i społeczną na rzecz przemian demokratycznych w Polsce oraz rozwoju wsi i rolnictwa został odznaczony Orderem Prymasowskim Ecclesiae Populoque servitium praestanti oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Był wieloletnim dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Warszawskiej i wydawcą w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych xx w. książek religijnych i patriotycznych, budowniczym ośrodka rekolekcyjnego w Magdalence. Jako proboszcz parafii św. Anny w Wilanowie i Dziekan Dekanatu Wilanowskiego był restauratorem kościoła i zespołu budynków parafialnych oraz budowniczym Domu Prymasa Polski i dzwonnicy Trzeciego Tysiąclecia w Wilanowie. W istotny sposób przyczynił się do realizacji idei budowy Świątyni Opatrzności Bożej. Szczególnym nurtem jego działalności była szeroko rozumiana „wieś polska”. Był krajowym duszpasterzem rolników i organizatorem masowych Dożynek Jasnogórskich, asystentem kościelnym ruchu ludowego, kapelanem Batalionów Chłopskich oraz Solidarności Rolników Indywidualnych. Przez całe życie kapłańskie poświęcał się pracy wśród młodzieży. Był duszpasterzem akademickim oraz opiekunem wspólnot Ruchu Światło–Życie, w tworzeniu których współpracował z ks. Franciszkiem Blachnickim oraz ks. Wojciechem Danielskim. Jego życiorys świadczy o istotnym wpływie na życie Kościoła i Polski z pozycji księdza i duszpasterza oraz o całkowitym poświęceniu się Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Białousz S., Ksiądz Bogusław Bijak – geodeta – przyjaciel Pana Boga (1930–2011), „Przegląd Geodezyjny”, 84 (2012) nr 2.

Bijak B., Ks. Aleksander Wóycicki jako mówca społeczny i patriotyczny (praca magisterska napisana w 1979 r. pod kierunkiem ks. dra Waldemara Wojdeckiego na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie).

Bijak B., Pouczenie duszpasterskie dla przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa, Warszawa 1973.

Bijak B., Renesans parafii, w: Miasteczko Wilanów. Dodatek promocyjny, Warszawa 2004.

Bodzon J., Świątynia Opatrzności Bożej, w: Księga jubileuszowa Archidiecezji Warszawskiej 1981–2006: 25 lat posługi pasterskiej prymasa Polski Józefa Kardynała Glempa, red. P. Jarecki, Warszawa 2006.

Fijałkowski W., Nekropolie wilanowskie: historia, problemy konserwatorskie, „Ochrona Zabytków”, 5 (1998) nr 3.

Fijałkowski W., Wilanowskie mauzolea Potockich, „Biuletyn Wilanowski”, 4 (1997) nr 21.

Fijałkowski W., Wilanów. Kościół Św. Anny, Warszawa 1994.

Gocłowski T., Świadek. Z Abp Tadeuszem Gocłowskim rozmawia Adam Hlebowicz, Warszawa 2008.

Jankowski B., Przegaliński B., Domy rekolekcyjne, w: Księga Jubileuszowa Archidiecezji Warszawskiej 1981–2006: 25 lat posługi pasterskiej prymasa Polski Józefa Kardynała Glempa, red. P. Jarecki, Warszawa 2006.

Kaczorowski A. W., 30-lecie rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” 1981–2011. Kalendarium Związku, Warszawa 2011.

Kaczorowski A. W., Kościół wobec rolniczej „Solidarności”, w: „Solidarność” Rolników 1980–1989, red. A. W. Kaczorowski, Warszawa 2010.

Kalwarczyk G., Ojciec Święty Jan Paweł ii w Warszawie, Warszawa 1997.

Kanabus K., Fotoreportaż, „Biuletyn Wilanowski”, 20 (2013) nr 12.

Krysińska M., Sejmik rolny w Łosiowie. W kierunku roku 2000, „Nowa Trybuna Opolska. Magazyn”, 26–27 listopada 1994, nr 273 (500).

Majdowski A., Ze studiów nad fundacjami Potockich z Wilanowa, Warszawa 1993.

Olaszek J., „Solidarność” Rolników Indywidualnych 1981–1989, w: „Solidarność” Rolników 1980–1989, red. A. W. Kaczorowski, Warszawa 2010.

Orszulik A., Czas przełomu. Notatki ks. Alojzego Orszulika z rozmów z władzami PRL w latach 1981–1989, Warszawa 2006.

Popiełuszko J., Bóg i Ojczyzna, Warszawa 1984.

Szpytma M., Duszpasterstwo Rolników w archidiecezji krakowskiej w latach 1982–1989,

w: Duszpasterstwa środowiskowe w latach 1945–1989. Archidiecezja Krakowska, red. C. Kuta, J. Marecki, Kraków 2014.

Talarek H., Wspomnienie o śp. Księdzu Prałacie Bogusławie Bijaku – duszpasterzu rolników (mps, w archiwum prywatnym autora).

Wrotek E., Wrotek M., Dynamika Jego służby była ogromna – wspomnienie o ks. Prałacie Bogusławie Bijaku (1930–2011), „Domowy Kościół. List do Wspólnot Rodzinnych”, grudzień 2011 – luty 2012.

Żaryn J., Ksiądz Bijak, przyjaciel mego domu, „Rzeczpospolita”, 31 sierpnia 2011, nr 202.

Żmijewski B., Wspomnienie żywota księdza Bogusława, „Południe”, 18 (2011) nr 27 (740).

Opublikowane
2017-12-10
Dział
Studia i rozprawy