Wychowawczy wymiar biografii kompozytora i pianisty, profesora Andrzeja Nikodemowicza

  • Alina Rynio Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie
Słowa kluczowe: Andrzej Nikodemowicz, historia pochodzenia rodzinnego, pedagogiczny wymiar biografii, Lwów i Lubelszczyzna, kompozytor i muzyka

Abstrakt

Celem artykułu jest próbą pokazania wymiaru edukacyjnego biografii światowej sławy kompozytora i pianisty profesora Andrzeja Nikodemowicza. W publikacji przedstawiono niezwykłą biografię człowieka, który spędził niemal całe życie w rodzinnym Lwowie. Od 1980 r. związany był z Lublinem, jako wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Opisując polsko-ukraińsko-ormiańskie pochodzenie rodziny, losy rodziców i braci, a także jego samego w publikacji ukazano, jak historyczne konteksty i dramatyczne wydarzenia życiowe, z którymi musiał się zmierzyć, miały wpływ na jego losy. Rozmawiając o Lwowie i Lublinie, pośrednio odpowiedział on na pytanie, jak syn słynnego architekta, A. Nikodemowicz, działając przez wiele lat jako organista kościoła parafialnego pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie, stał się światowej sławy pianistą, kompozytorem, jednocześnie ciesząc się uznaniem nie tylko w gronie członków Stowarzyszenia Kompozytorów Polskich, ale także w Stolicy Apostolskiej i władz miasta Lublina, gdzie został nagrodzony tytułem honorowego obywatela. W publikacji ukazano człowieka niezwykle wrażliwego na piękno, prawdę i dobroć, a jednocześnie tekst jest świadectwem żywej wiary i moralnego autorytetu bohatera.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Andrzej Nikodemowicz – profesor znany i nieznany, „Niecodziennik Biblioteczny. Pismo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie”, 1 (2002) nr 2(2).

Czas na dziwię Andrzeja Nikodemowicza i jego Festiwal 17 września 2015, „Niecodziennik Biblioteczny”, http://www.mbp.lublin.pl, dostęp: 16.04.2016.

Nidecka E., Muzyka sakralna w twórczości Andrzeja Nikodemowicza, Rzeszów 2010.

Nikodemowicz A., Moje lwowskie lata, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio l, 2 (2004).

Nikodemowicz A., Papież i lwowski profesor, rozm. J. J. Bojarski, „Niecodziennik Biblioteczny”, 3 (2007) nr 1 (7).

Profesor Andrzej Nikodemowicz dziesiątym Honorowym Obywatelem Miasta Lublin, http://www.mbp.lublin.pl, dostęp: 16.04.2016.

Schulz-Brzyska A., Klasyczny romantyk współczesności. Wczesna twórczość kameralna Andrzeja Nikodemowicza w kontekście jego biografii i źródeł inspiracji, Lublin 2009.

Tchórzewska A., Lwowskie wspomnienia Profesora Andrzeja Nikodemowicza, „Kwarta”, 2012, nr 4 (5).

Z profesorem Andrzejem Nikodemowiczem rozmawia Janusz M. Paluch, „Cracovia Leopolis”, 2014, nr 2 (78).

Opublikowane
2017-12-10
Dział
Studia i rozprawy