Biografia Dietricha Bonhoeffera jako przykład bezkompromisowej postawy w czasach relatywizmu

Słowa kluczowe: Dietrich Bonhoeffer, relatywizm, bezkompromisowa postawa

Abstrakt

Dietrichowi Bonhoefferowi będącemu etykiem przyszło żyć w czasach terroru nazistowskiego. Jego dramat pogłębiał fakt, iż Niemcy nie byli jego wrogami, lecz rodakami. Jako duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, chciał być wierny nauce Jezusa Chrystusa. Jednocześnie jako etyk i teolog nie mógł iść na kompromis z nazizmem. Dlatego też jego życie nacechowane jest wieloma rozterkami. Jedną z jego wątpliwości było pytanie: czy można zabić jednostkę, by uratować miliony? Czy Kościół powinien ulegać władzy? Swoją bezkompromisową postawę przypłacił życiem. Wykonano na nim wyrok śmierci tuż przed kapitulacją Niemiec (w kwietniu 1945 r.). Zmarł w wieku 39 lat. Był teologiem praktykiem. Nie pozostawił po sobie licznych dzieł drukowanych. Jednym z niewielu jego publikacji jest Naśladowanie. Książka, która jest jednym z najbardziej doniosłych komentarzy do Kazania na Górze. Dzieło Dietricha Bonhoeffera jest żywe do dziś. Na całym świecie działają towarzystwa jego imienia, publikuje się Naśladowanie oraz liczne publikacje traktujące o jego życiu. Jego życie wpisuje się w słowa Tertuliana: „Krew męczenników jest nasieniem chrześcijaństwa”.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bonhoeffer D., Akt und Sein. Transzendentalphilosophie und Ontologie in der systematischen Theologie, München 1964.

Bonhoeffer D., Naśladowanie, przeł. J. Kubaszczyk, Poznań 1997.

Bonhoeffer D., Sanctorum Communio. Eine dogmatische Untersuchung zur Soziologie der Kirche, München 1964.

Dorosz K., Obirek S., Między wiarą a Kościołem: listy o szukaniu drogi, Warszawa 2010.

Duquoc Ch., Niejasności teologii sekularyzacji: esej krytyczny, przeł. W. Krzyżaniak, Warszawa 1975.

Eckermann J., Dietrich Bonhoeffer. Wolność ma otwarte oczy, przeł. E. Pieciul-Karmińska, Poznań 2007.

Grzęda M., Postać pastora Dietricha Bonhoeffer i jego antyfaszystowska działalność, w: Antyfaszystowska działalność Kościoła katolickiego i ewangelickiego na Pomorzu zachodnim, red. M. Grzęda, Szczecin 2003.

Hryniewicz W., Abym nie utracił nikogo... W kręgu eschatologii nadziei, Warszawa 2008.

Hryniewicz W., Hermeneutyka w dialogu, Opole 1998.

Hryniewicz W., Nadzieja leczy. Zamyślenia na każdą porę, Warszawa 2009.

Hryniewicz W., Nadzieja w dialogu. Korespondencja z czytelnikami (1976–2006), Warszawa 2007.

Hryniewicz W., Pedagogia nadziei i miłosierdzia, Warszawa 1997.

Hryniewicz W., Świadkowie wielkiej nadziei. Zbawienie powszechne w myśli wczesno-chrześcijańskiej, Warszawa 2009.

Hryniewicz W., Teraz trwa nadzieja. U podstaw chrześcijańskiego uniwersalizmu, Warszawa 2006.

Jan od Krzyża, Noc ciemna, przeł. B. Smyrak, Kraków 2001.

Kosian J., Chrześcijaństwo jako istnienie dla innych. Antropologia teologiczna Dietricha Bonhoeffera, Wrocław 1972.

Legendź M., Mój Bonhoeffer – na czym polega aktualność spuścizny niemieckiego teologa?, „Zwiastun”, 2005, nr 9.

Malina A., Świadek Jezusa Chrystusa pośród braci, „Zwiastun”, 2004, nr 13–14.

Mehta V., Theologie zwischen Tür und Angel. Porträt einer Avantgarde, Zürich 1968.

Milerski B., Religia a Słowo. Krytyka religii w ujęciu Dietricha BonhoeffEr i Paula Tillicha, Łódź 1994.

Milerski B., Teolog chrześcijaństwa świeckiego, w: Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku, red. J. Majewski, J. Makowskiego,Warszawa 2003.

Morawska A., Chrześcijanin w Trzeciej Rzeszy, Warszawa 1970.

Napiórkowski A. A., Dietrich Bonhoeffer i jego wizje Kościoła, Kraków 2004.

Nietzsche F., Tako rzecze Zaratustra: książka dla wszystkich i dla nikogo, przeł. W. Berent, Poznań 1995.

Osęka M., „Advocatus mundi”. Status świata w refleksji teologicznej późnego Dietricha Bonhoeffera, „Rocznik Teologiczny” (Warszawa), 49 (2007) z. 1–2.

Yalom I., Patrząc w słońce. Jak przezwyciężyć grozę śmierci?, przeł. A. Dodziuk, Gdańsk 2008.

Zimbardo P., Psychologia i życie, red. I. Kurcz, B. Wojciszke, przeł. E. Czerniawska, Warszawa 1999.

Opublikowane
2017-12-10
Dział
Studia i rozprawy