Tadeusz Łopuszański – twórca i dyrektor Szkoły Rydzyńskiej

Słowa kluczowe: Tadeusz Łopuszański, Szkoła Rydzyńska, szkoła eksperymentalna

Abstrakt

Tadeusz Łopuszański (1874–1955) stworzył Szkołę Rydzyńską, która miała za zadanie kształcić przyszłych inteligentów zdolnych do twórczej, wytężonej pracy na rzecz tworzącego się państwa. Uważał, że w rękach przyszłych elit leży przebudowa Polski i jednocześnie jej sukces lub klęska. Wierzył, że poprzez odpowiednie wychowanie można przekształcić charakter człowieka, „przerobić” go, aby ów człowiek był zdolny poświęcić swoje życie dla ratowania Polski. Swoją koncepcję wychowania oparł na kilku solidnych podstawach – filarach rydzyńskich: rozwijaniu indywidualnych zainteresowań, pracy społecznej, pracach ręcznych, rozbudowanej aktywności fizycznej, walce z kłamstwem, rozwijaniu indywidualnych zainteresowań. Krótki okres działalności Szkoły Rydzyńskiej (1928–1939) nie przeszkodził w tym, by wykształcić młodych ludzi, którzy działali po wojnie na wielu płaszczyznach tworzącego się państwa. Wykształcenie takich młodych ludzi, którzy potrafi li w trudnej sytuacji powojennej odnaleźć swoje miejsce, było możliwe przede wszystkim dzięki odpowiedniej organizacji życia szkolnego, a to przecież głównie zasługa jej założyciela – Tadeusza Łopuszańskiego.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Araszkiewicz F. W., Życie i działalność oświatowo-pedagogiczna Tadeusza Jana Łopuszańskiego, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, 1973, nr 1–4, s. 498–511.

Araszkiewicz F. W., Tadeusza Jana Łopuszańskiego koncepcja szkoły średniej ogólnokształcącej, Rydzyna 1987.

Brończyk K., Recenzja: T. Łopuszański „Rydzyna”. Pierwsze ośmiolecie gimnazjum im. Sułkowskich w Rydzynie, „Muzeum. Czasopismo Pedagogiczne Poświęcone Sprawom Wychowania, Nauczania i Organizacji Szkolnictwa”, 1938, z. 3, s. 153–160.

Chodakowska J., Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych i jego udział w reformie szkół średnich w Polsce międzywojennej, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, 29 (1986) s. 69–106.

Julkowska V., Niezwykła szkoła w niezwykłym miejscu. Rydzyński eksperyment wychowawczo-dydaktyczny w latach 1928–1939, w: Między historią a edukacją historyczną. Studia i szkice dedykowane Profesor Marii Kujawskiej, red. V. Julkowska, Poznań 2003, s. 66–79.

Koźmian D., Tadeusz Łopuszański i jego koncepcja Gimnazjum w Rydzynie, w: Szkolnictwo niepubliczne w Polsce i w Europie w XX wieku, red. T. Jałmużna, W. Leżańska, Łódź 2002, s. 153–166.

Łopuszański T., Rydzyna. Gimnazjum im. Sułkowskich (1928–1936), Rydzyna 1937.

Łopuszański, T., Szkoła doświadczalna. Trzechlecie 1936–1939 Gimnazjum i Liceum im. Sułkowskich w Rydzynie, Rydzyna 1985.

Lubańska R., Tadeusz Łopuszański 1974–1955, „Kultura i Edukacja”, 2004, nr 2, s. 117–124.

Mauersberg S., Sejm Nauczycielski (14–17 kwietnia 1919), „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, 23 (1980) s. 139–156.

Miąso J., Komisja Pedagogiczna Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (1921–1928) i jej rola w rozwoju nauk pedagogicznych, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, 42 (2003) s. 135–159.

Nasza szkoła średnia, krytyka jej podstaw i konieczność reformy, Kraków 1906.

Nawroczyński B., Tadeusz Łopuszański (1974–1955), „Ruch Pedagogiczny”, 1969, nr 1, s. 75–83.

Nowacki T. W., Gimnazjum im. Sułkowskich w Rydzynie jako szkoła doświadczalna, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, 35 (1992) s. 139–179.

Okoń W., Rydzyna – elitarne gimnazjum Tadeusza Łopuszańskiego, w: tenże, 10 szkół alternatywnych , Warszawa 1997, s. 162–182.

Piekara A. H., Poglądy społeczne i pedagogiczne Tadeusza Łopuszańskiego, w: Nayiasnieyszemu y naypotęznieyszemu Panu czyli O nauki horyzontach dalekich, Warszawa 1976.

Piwoń A., Organizacja i działalność Gimnazjum i Liceum im. Sułkowskich w Rydzynie, „Rocznik Leszczyński”, 2 (1978) s. 93–122.

Preibisz L., Zamek i klucz rydzyński, Rydzyna 1938.

Świeboda J., Collegium Ressoviense w życiu Polaków 1658–1983, Rzeszów 1983.

Uniewska U., Gimnazjum i Liceum im. Sułkowskich w Rydzynie 1928–1939, „Amicus. Niezależna Szkoła w Polsce”, 3 (2000) nr 1 (21), s. 23–30.

Wierzbicki Z. T., Wprowadzenie, w: T. Łopuszański, Tezy. Od pedagogiki narodowej do pedagogiki europejskiej, red. Z. T. Wierzbicki, Warszawa–Rydzyna 2000.

Opublikowane
2017-12-10
Dział
Studia i rozprawy