Nieodkryte karty z życia Jadwigi Szczawińskiej

  • Agnieszka Muszczyńska Instytut Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Słowa kluczowe: aktywistka społeczna, Jan Władysław Dawid, założycielka Uniwersytetu Latającego, Jadwiga Szczawińska, inicjatorka biblioteki publicznej

Abstrakt

Jadwiga Szczawińska (6 październik 1864 – 26 lutego 1910), znana jako żona Jana Władysława Dawida jednego z najświetniejszych psychologów przełomu wieków (m.in. twórcy pierwszego w Polsce testu do badania inteligencji u dzieci) odegrała najprawdopodobniej największą rolę na rozpoczęcie przez swojego męża działalności politycznej i związanie się z obozem walczącym o idee socjalistyczne. Jako nauczycielka języka i literatury polskiej, wychowawczyni, założycielka kółek samokształceniowych, publicystka, tłumaczka, animatorka oświaty, rzeczniczka wyższej edukacji kobiet, twórczyni Uniwersytetu Latającego, założycielka i redaktorka czasopism kulturalno-oświatowych, inicjatorka powstania Biblioteki Publicznej w Warszawie znacznym stopniu przyczyniła się do rozwoju polskiej myśli społeczno-oświatowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Źródła

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Dział Starych Druków i Rękopisów [dalej: BPW, DSDIR], Listy Jadwigi Dawidowej do męża, 1905.

Opracowania

Bułat W., Sarnecki T., J. Wł. Dawid 1859–1914, Warszawa 1963.

Jedlewski S., Jadwiga Szczawińska-Dawidowa, postępowa działaczka oświatowa przełomu XIX i XX wieku, „Studia do Dziejów Oświaty”, 3 (1956) s. 364–318.

Mackiewicz-Wojciechowska J., Uniwersytet „Latający”: karta z dziejów tajnej pracy oświatowej, Warszawa 1933.

Majewski M., Wójcik K., Dawid Jan Paweł Władysław, w: Encyklopedia filozofii polskiej, red. A. Maryniarczyk, t. 1, lublin 2011.

Nałkowska Z., W domu Dawidów, „Wiadomości Literackie”, 1934, nr 17.

Pacholczykowa A., Dawidowa Jadwiga z d. Szczawińska, w: Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, Warszawa 1978.

Sroka S. T., Szczawińska Wanda, w: Polski słownik biograficzny, t. 47, Warszawa–Kraków 2010.

Szczawińska J., Bezrobocie szwaczek, „Przegląd Społeczny”, 1907, nr 15.

Szczawińska J., Kobiety w parlamencie, „Przegląd Społeczny”, 1907, nr 13 i 14.

Szczawińska J., O potrzebie założenia biblioteki publicznej w Warszawie, „Głos”, 1901, nr 10.

Szczawińska J., Ratujmy siły!, „Głos”, 1901, nr 1.

Szczawińska-Dawidowa J., Przegląd naukowy i etyczny: Grabarze społeczni, „Głos”, 1900, nr 43.

Walewander E., Dawid Jan Władysław, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1, red. J. M. Śnieciński, Warszawa 2003.

Opublikowane
2017-12-10
Dział
Studia i rozprawy