Żona, matka, zakonnica – błogosławiona Marcelina Darowska

  • Magdalena Falska Instytut Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Słowa kluczowe: zakonnica, powołanie, edukacja, matka, żona, Marcelina Darowska

Abstrakt

Marcelina Darowska urodziła się w 1827 r. w Szulakach, obecna Ukraina. W 1849 r. wyszła za mąż za Karola Darowskiego, z którym miała dwoje dzieci – syna Józefa i córkę Annę Karolinę. Małżeństwo trwało 3 lata zakończone nagła śmiercią Darowskiego, niedługo potem zmarł ich syn. Marcelina już jako wdowa z dzieckiem postanowiła wstąpić do zakonu. W Rzymie spotkała swoich przewodników duchowych – Aleksandra Jełowieckiego i Hieronima Kajsiewicza, i wraz z Józefą Karską rozpoczęli proces tworzenia nowego zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia n.m.p. mającego służyć Polsce i kształcić młode dziewczęta na wzorowe patriotki. Matka Marcelina Darowska zmarła w 1911 r. w Jazłowcu. W 1996 r. papież Jan Paweł ii zaliczył Darowską w poczet błogosławionych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Źródła

Archiwum SS. Niepokalanego Poczęcia NMP w Szymanowie:

Marcelina Darowska, Kartki, cz. 1, zapisek z 20 września 1870, autograf;

abp J. Teodorowicz, Sylwetka Matki Marceliny Darowskiej.

Martynuska J., s., Matka Marcelina Darowska Założycielka Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia N.M.P.

Marcelina Darowska, Pisma, t. 30.

Matka Marcelina Darowska, Mowa żałobna wypowiedziana podczas obrzędu pogrzebowego w Jazłowcu dnia 9 stycznia 1911 przez X. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza (spisana przez siostry zakonne), Lwów 1911.

Opracowania

Jabłońska-Deptuła E., Niepokalanki w polskim trwaniu, Niepokalanów 1993.

Kumor B., Obertyński Z., Historia Kościoła w Polsce, t. 2: 1764–1945, cz. 1: 1764–1918, Poznań–Warszawa 1970.

Martynuska J., s., „Rozpamiętuję dni, które minęły i lata poprzednie wspominam”. Z pism Bł. Matki Marceliny Darowskiej, Szymanów 2008.

Martynuska J., s., Służebnica Boża Marcelina Darowska 1827–1911, „Kronika Rzymska”, (1991) nr 88.

Sołtan M. A., s., Matka. Życie i działalność Matki Marceliny Darowskiej 1827–1911, Szymanów 1982.

Wesołowska G. Z., s., Darowska Marcelina, w: Siostry zakonne w Polsce. Słownik biograficzny, red. K. Dębowska, J. Kłoczowski, D. Olszewski, A. Siewierski, t. 1, Niepokalanów 1994.

Opublikowane
2017-12-10
Dział
Studia i rozprawy