Przegląd bibliograficzny

Abstrakt

Przedmiot, źródła i metody badań w biografii, red. Ryszard Skrzyniarz, Lucyna Dziaczkowska, Danuta Opozda, seria: „Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej”, t. 9, Episteme, Lublin 2016, ss. 518.

Autobiografie (po)graniczne, red. Tatiana Czerska, Inga Iwasiów, seria: „Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych”, t. 6, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2016, ss. 314.

Obiektywny i subiektywny wymiar starości, red. Elżbieta Dubas, Marcin Muszyński, seria: „Refl eksje nad Starością”, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 246.

Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych, red. Marcin Kafar, seria: „Perspektywy Biograficzne”, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 312.

Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów, red. Renata Dopierała, Katarzyna Waniek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 540.

Badania biograficzne w pedagogice. Studia źródłoznawcze i bibliograficzne, red. Władysława Szulakiewicz, seria: „Pedagogika Toruńska”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, ss. 242.

Anna Szylar, Pióro żadne nie jest w stanie wyrazić jej zalet. Listy informujące o śmierci mniszek adresowane do opactwa benedyktynek w Sandomierzu w zbiorach Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu (1781–1897), seria: „Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach”, t. 4, red. Marek Derwich, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, Wrocław 2015, ss. 197.

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2016-11-30
Dział
Artykuły recenzyjne, recenzje, noty o książkach