Manowce nowożytnych koncepcji wychowania

(Stefan I. Możdżeń, Fałszywe drogi wychowania)

  • Ryszard Małachowski Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
Słowa kluczowe: Stefan Ignacy Możdżeń, wychowanie, Fałszywe drogi wychowania

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Krąpiec M. A., Filozofia i nauki, „Roczniki Filozoficzne”, 37–38 (1989–1990) z. 1, s. 171–180.

Mazur P., Podstawy pedagogiki pastoralnej, Kraków 2011.

Możdżeń S. I., Fałszywe drogi wychowania, Sandomierz 2013.

Możdżeń S. I., Inspiracje katolickiej myśli wychowawczej w Polsce do połowy xx wieku, Kielce 2001.

Opublikowane
2016-11-30
Dział
Artykuły recenzyjne, recenzje, noty o książkach