Prośba o ułaskawienie źródłem do biografii Żołnierzy Wyklętych

Słowa kluczowe: Prośba o ułaskawienie, Żołnierze Wyklęci, stalinizm, opozycja antykomunistyczna, podziemie narodowościowe, Tadeusz Gajda pseudonim

Abstrakt

...

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bereza T., Program badawczy IPN „Osoby skazane na karę śmierci przez wojskowe sądy rejonowe w latach 1946–1955”, w: Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie 1944–1954, red. T. Bereza, P. Chmielowiec, Rzeszów 2004.

Frazik W., Musiał F., Zabić Lwa, w: Precz z komuną. Z archiwów bezpieki – nieznane karty PRL, red. F. Musiał, J. Szarek, t. 3, Kraków 2006.

Zaplute karły reakcji. Polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956, red. A. Jaczyńska, M. Śladecka, S. Poleszak, R. Wnuk, Lublin 2013.

Kucharski D. P., Wierni niepodległej, w: Do końca wierni. Żołnierze Wyklęci 1944–1963, red. D. P. Kucharski, R. Sierchuła, Poznań 2014.

Lulek J., „Wichura”, „Na śmierć wychodził spokojnie”. Wspomnienia z procesu BW WIN i PAS NZW w Tarnowie, oprac. M. Wenklar, „Zeszyty Historyczne win-u”, 30 (2009) s. 127–140.

Łabuszewski T., Bandy reakcyjnego podziemia czy zbrojne podziemie niepodległościowe, http://klub-generalagrota.pl/kg/baza-wiedzy/referaty/639,Bandy-reakcyjnego-podziemia-czy-zbrojne-podziemie-niepodleglosciowe.html, dostęp: 21.09.2016.

Łabuszewski T., Wstęp, w: Śladami zbrodni. Przewodnik po miejscach represji komunistycznych lat 1944–1956, red. T. Łabuszewski, Warszawa 2013.

Musiał F., Polityka czy sprawiedliwość? Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie (1946–1955), Kraków 2005.

Musiał F., Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie 1946–1955, Kraków 2005.

Nowak S., Oddziały wyklętych, Warszawa 2014.

Solecki M., Literackie portrety żołnierzy wyklętych, Łomianki 2013.

Szwagrzyk K., Aparat bezpieczeństwa w latach 1944–1956, w: Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra Kierownicza 1944–1956, red. K. Szwagrzyk, t. 1, Warszawa 2005.

Szwagrzyk K., Listy do Bieruta. Prośby o ułaskawienie z lat 1946–1956, Wrocław 1995.

Szwedo B., „Tarzan” i jego żołnierze, „Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne”, 13 (1996), s. 3–50.

Ślaski J., Żołnierze wyklęci, Warszawa 1996.

Żychowska M., Represje komunistyczne w Tarnowskiem 1945–1956, Kraków 2013.

Opublikowane
2016-11-30
Dział
Materiały i źródła