Na początku był blog

od prób literackich do pogłębionych badań nad nietypowymi biografiami pogranicza

Słowa kluczowe: biografistyka, pogranicze, nekropolie, blogosfera

Abstrakt

Rewolucja informatyczna postawiła naukowców różnych specjalizacji, w tym badaczy zajmujących się szeroko rozumianą biografistyką, wobec nieznanych wcześniej zjawisk. Niekiedy są one kłopotliwe, ale znacznie częściej mogą i powinny być traktowane jako szansa. Jednym z takich zjawisk jest dynamiczny rozwój tzw. blogosfery. Administratorka jednego z blogów literacko-społecznych oraz publikujący systematycznie na tymże blogu autor, czyli twórcy niniejszego referatu, rozpoczęli mniej więcej rok temu swoisty eksperyment literacki. Polegał on na naprzemiennym tworzeniu tekstów o nietypowych, zagadkowych lub – z różnych względów – inspirujących biografiach pochowanych na niemieckich i polskich cmentarzach osób różnych narodowości i wyznań (czyli par exellence o biografiach szeroko rozumianego pogranicza), których groby autorzy odkrywali podczas swoich licznych wędrówek. Szybko okazało się, iż niezobowiązujące czy pobieżne potraktowanie zagadnienia absolutnie nie wystarcza i konieczne jest przeprowadzenie pogłębionych badań nad wspomnianymi biografiami. Efekty tych badań oraz tkwiący w nich potencjał edukacyjny, stanowią treść prezentowanego artykułu.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bieszczady. Przewodnik, Pruszków-Olszanica 1995.

Dudek Z., J. Kubiak, Ktokolwiek by wiedział…, „Gazeta Częstochowska”, 17 (1960) s. 9.

Korczak M., Życie na włosku bis, Warszawa 1997.

Zarębski M. A., Z wizytą u Manfreda: bis (Berlin – Bawaria), Staszów 1999.

Blog ewamaria2013, https://ewamaria2013texts.wordpress.com/, dostęp: 30.06.2016.

Norbert Zänker & Kollegen, http://www.zaenker.de/, dostęp: 30.06.2016.

Stowarzyszenie Magurycz, http://www.magurycz.org/, dostęp: 30.06.2016.

Opublikowane
2016-11-30
Dział
Studia i rozprawy