Kilka słów o spotkaniu świętości i nierządu w przestrzeni biograficznej

Słowa kluczowe: świętość, rozpusta, nierząd, biografia

Abstrakt

Choć świętość i nierząd nie idą na co dzień w parze, to jednakże często dochodzi do ich spotkania na różnych płaszczyznach. Jedną z nich jest z pewnością przestrzeń biograficzna, a spotkania te mają obopólny wpływ na reprezentantów świętości i nierządu. Ci pierwsi utrwalają swoją świętość służąc kobietom moralnie upadłym, ci drudzy otrzymują wsparcie i nabierają odwagę do zmiany swojego życia. Przykładów takich spotkań można wymienić wiele. Począwszy od Chrystusa i na przykład jego spotkania z Marią Magdaleną, poprzez działalność Marii Karłowskiej, która zaowocowała założeniem zgromadzenia zakonnego ukierunkowanego na resocjalizację prostytutek, czy siostry Luitbergi Janiszewskiej, do obecnej działalności siostry Anny Bałchan.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bałchan A. SMI, Kobieta nie jest grzechem. Z siostrą […] o problemie prostytucji (i nie tylko) rozmawia Katarzyna Wiśniewska, Kraków 2007.

Gołdyn P., Korespondencja wychowanek „Domu św. Elżbiety” w Poznaniu (1929–1939) jako źródło do dziejów resocjalizacji kobiet upadłych moralnie, „Poznańskie Zeszyty Humanistyczne”, 6 (2006) s. 129–139.

Gołdyn P., Pogarda dla zawodu, litość dla człowieka. Społeczno-edukacyjne formy działalności wobec kobiet zagrożonych prostytucją w Polsce (1918–1939), Kalisz 2013.

Gołdyn P., Ulżyć doli kobiety. Działalność resocjalizacyjna siostry Luitbirgi Janiszewskiej wobec prostytutek w Poznaniu (1929–1940), w: Wnuczki Pandory. Kobieta w społeczeństwie od starożytności do współczesności, red. A. Głowacka-Penczyńska, K. Grysińska-Jarmuła, M. Opioła-Cegiełka, Bydgoszcz 2016, s. 167–183.

Karłowska M., Duch Pasterek w powołaniu apostolskim, Poznań 1910.

Rozynkowski W., G. Dobrska, Może i tobie Bóg udzieli łaski! O bł. Marii Karłowskiej, Toruń 2005.

Opublikowane
2016-11-30
Dział
Studia i rozprawy