Otokar Rudke – życie na polsko-niemieckim pograniczu politycznym, kulturowym i społecznym

Słowa kluczowe: Otokar Rudke, pogranicza, biografia, Nadleśnictwo Przysucha, leśnik, rodzina, tradycje

Abstrakt

Otokar Rudke to nadleśniczy żyjący i działający w obszarze pogranicza zarówno politycznego, kulturowego, jak i społecznego. Urodzony w rodzinie właścicieli ziemskich i przemysłowych, po drugiej wojnie światowej wyrzekł się swojego pochodzenia i określał się synem chłopa (pogranicze społeczne).
W okresie przedwojennym pracował w Nadleśnictwie Przysucha (okręg kielecki), a po wojnie w Nadleśnictwie Kudypy (Warmia). Jego przodkowie pochodzili z rodziny fińskiej, on sam uważał się za Polaka, ale w czasie okupacji był namawiany do podpisania Volkslisty jako Niemiec. Nigdy się na to nie zgodził, jednak musiał pracować na Warmii, gdzie mieszkało dużo rodowitej ludności (pogranicze kulturowe). W młodości działał w PPS, po wojnie w PZPR. Szybko jednak został wyrzucony z partii, a przez władze komunistyczne więziony i zmuszany do współpracy z SB (pogranicze polityczne).

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bokszański Z., Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2006, s. 37.

Chodubski A., O tożsamości polonijnej, w: Tożsamość kulturowa, kwestie narodowościowe i polonijne, red. A. Chodubski, Toruń 1998.

Fafiński W., Referat wygłoszony na xxx lecie koła, http://www.kudypy.olsztyn.pl/index.php/historia-kultura/41-historia/74-referat-wygoszony-na-xxx-lecie-kola-, dostęp: 28.03.2015.

Kłoskowska A., Tożsamość i identyfikacja narodowa w perspektywie historycznej i psychologicznej, „Kultura i Społeczeństwo”, 36 (1992) nr 1.

Lewandowska I., S. Szkamruk, Bobry i ludzie – wspólne oddziaływanie w środowisku historycznym i przyrodniczym Warmii i Mazur, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego”, 30 (2016), s. 34-46

Lewandowska I., S. Szkamruk, Otton Alfons (Otokar) Rudke 1902–1993. Początki powojennego leśnictwa, łowiectwa i bobrownictwa na Warmii, Olsztyn 2015.

Rudke O., Przysięgę odbierał hubalczyk, w: Gniewnie szumiał las. Wspomnienia leśników polskich 1939–1945, wybór i oprac. J. Gmitruk, W. Lipko, P. Matusak, Warszawa 1982.

Sakson A., Mazurzy – społeczność pogranicza, Poznań 1990.

Sługocki P.K., Wspomnienia o dziadku, Warszawa 2015, maszynopis w zbiorach autorek.

Szczepański M. S., Na peryferiach systemu światowego? Socjologiczna refleksja wokół miejsca pogranicza kulturowego w układzie globalnym, w: Pogranicza etniczne w Europie. Harmonia i konflikty, red. K. Krzysztofek, A. Sadowski, Białystok 2001.

Szumarski W., Wspomnienia o pierwszym powojennym nadleśniczym Nadleśnictwa Kudypy, maszynopis w zbiorach autorek.

Opublikowane
2016-11-30
Dział
Studia i rozprawy