Obcy – a jednak swoi

O Kurpiach z wyboru i ich zasługach dla kształtowania tożsamości kurpiowskiej

Słowa kluczowe: Kurpie, obcy, region, folklor

Abstrakt

Kurpie to region postrzegany współcześnie jako ostoja tradycji i kultury, przestrzeń, w której zachowała się gwara, przywiązanie do tradycyjnego stroju oraz obrzędów.
W niniejszym artykule zostały zaprezentowane biografie osób, których działalność przyczyniła się do wzmocnienia tożsamości Kurpiów z własnym regionem. Ks. Władysław Skierkowski, doktor Józef Psarski, leśniczy Władysław Rynkiewicz, czy ksiądz Mieczysław Mieszko to ludzie, którzy swoją działalnością przyczynili się do ocalenia dziedzictwa kulturowego Kurpi.
Ich zaangażowanie w życie Kurpiowszczyzny wpłynęło bardzo pozytywnie na rozwój regionu i wzmocnienie samoświadomości mieszkańców Puszczy. Życiorysy tych niezwykłych osób są przykładem jak wiele jednostka może wnieść w życie społeczności.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Anuszkiewicz E., S. Pajka, Ksiądz kanonik Mikołaj Mieczysław Mieszko (1892–1961), „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego”, 1993, nr 7.

Biskup U., Rola edukacji szkolnej kształtowaniu tożsamości regionalnej młodego pokolenia, w: Tożsamość kulturowa regionu w warunkach integracji europejskiej – przykład Mazowsza, red. A. Koseski, A. Stawarz, Warszawa 2003.

Boy-Żeleński T., Boy-Żeleński o „Weselu na Kurpiach”, „Dziennik Płocki”, 1928, nr 204.

Braun M., Co Kurpie zawdzięczają swoim proboszczom, „Rocznik Mazowiecki” (Warszawa), 23 (2011).

Chętnik A., Puszcza Kurpiowska, Ostrołęka 2004.

Chętnik A., Z Puszczy Zielonej, Warszawa 1978.

Choroszewska-Zyśk I., Z Zuzeli do Kadzidła. Ksiądz Mieczysław Mieszko (1892–1961), w: Kurpie. Najważniejsi w dziejach, Ostrołęka 2014.

Gadomski H., Władysław Skierkowski 1886–1941, Ostrołęka 1984.

Gieysztor A., Posłowie, w: Dawna Ziemia Łomżyńska przez Zygmunta Glogera, Łomża 1986.

Grzybowski M. M., W siedemdziesięciolecie śmierci ks. Władysława Skierkowskiego (1941–2011), w: Materiały z konferencji poświęconej ks. Władysławowi Skierkowskiemu, która odbyła się 11 maja 2011 roku w Myszyńcu, Myszyniec 2011.

Grzybowski M., Ksiądz Władysław Skierkowski 1886–1941, Myszyniec 2011.

Kłak B., K. Usakiewicz, Patriota, leśnik i Kurp z wyboru – Władysław Rynkiewicz „Lepsza”, w: Kurpie. Najważniejsi w dziejach, Ostrołęka, 2014.

Miłosz Cz., Traktat moralny. Traktat poetycki, Warszawa 1982.

Parzych Cz., Ostrołęcki Judym. Doktor Józef Psarski (1868–1953), w: Kurpie. Najważniejsi w dziejach, Ostrołęka 2014.

Radomski J., Golesin. Wspomnienia, Ostrołęka 1982.

Skierkowski W., Puszcza Kurpiowska w pieśni, t. 1–3, Ostrołęka 1997–2003.

Skierkowski W., Wesele na Kurpiach, Płock 1933.

Szczepański M.S., Tożsamość regionalna – w kręgu pojęć podstawowych i metodologicznych, w: Badania nad tożsamością regionalną, „Prace Krajowego Ośrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury”, nr 34, Łódź–Ciechanów 1999.

Opublikowane
2016-11-30
Dział
Studia i rozprawy