Pedagogiczny charyzmat Sługi Bożego Ks. Luigiego Giussaniego (1922-2005)

Słowa kluczowe: ks. Luigi Giussani, rys biograficzny, wychowanie, zdarzenia wychowujące, elementy konstytuujące osobowość wychowującego i wychowywanego, związek wychowania z wolnością, sumieniem i tradycją

Abstrakt

Niniejsza publikacja przybliża wielorako manifestującą się charyzmatyczną działalność pedagogiczną znanego ze swych licznych dokonań włoskiego nauczyciela i wychowawcę, ks. Luigiego Giussaniego. Bez wątpienia człowiek ten ze względu na swą wyjątkową wnikliwość i odwagę był postacią znaną i cenioną nie tylko w życiu uniwersyteckim, kościelnym ale także szkolnym, kulturalnym i politycznym.

Autorka opracowania uwzględniając aspekt pedagogiczny zwraca uwagę na Giussaniego jako wyjątkowego nauczyciela i wychowawcę. Przybliża jego sposób rozumienia pedagogiki i wychowania a prezentując z jego biografii wybrane dokonania, potwierdza jego wyjątkowość. Jako nauczyciel i wychowawca ks. Giussani odznaczał się trzeźwym i realistycznym spojrzeniem na człowieka i jego wychowanie. Podkreślając wartość osoby jako istoty rozumnej i wolnej jego postawa charakteryzowała się całkowitym zawierzeniem Bogu i wielką miłością do każdego spotkanego człowieka.

Publikacja zawiera krótki rys biograficzny, opisuje preferowane przez Giussaniego sposoby wychowania, zdarzenia wychowujące, elementy konstytuujące osobowość wychowującego i wychowywanego jak również ukazuje związek wychowania z wolnością, sumieniem i tradycją.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Źródła

Giussani L., All’origine della pretesa cristiana, t. 2, Milano 1988.

Giussani L., Cała ziemia pragnie Twojego oblicza, przeł. D. Chodyniecki, Kielce 2004.

Giussani L., Chrześcijaństwo jako wyzwanie. U źródeł chrześcijańskiego roszczenia, przeł. D. Chodyniecki, Poznań 2002.

Giussani L., Czas i Świątynia. Bóg i człowiek, przeł. K. Borowczyk, słowo wstępne F. Macharski, Częstochowa 1997.

Giussani L., Dlaczego Kościół?, przeł. D. Chodyniecki. Poznań 2004.

Giussani L., Doświadczenie jest drogą do prawdy, przeł. D. Chodyniecki, Kielce 2003.

Giussani L., Il senso religioso, t. 2, Milano 1986.

Giussani L., Miejsce chrześcijanina w świecie, przeł. K. Kubis, A. Porębski, Kraków 2003.

Giussani L., Perchè la Ciesa? La pretesa rimane, t. 3, Milano 1990.

Giussani L., Ryzyko wychowawcze, przeł. D. Chodyniecki, Kielce 2021.

Giussani L, Śladami chrześcijańskiego doświadczenia, przeł. K. Klauza, red. i wstęp do polskiego wydania Z. Bradel. Warszawa 1988.

Giussani L., Alberto S., J. Prades J., Zostawić ślady w historii świata, Opole 2011.

Giussani L., Wydarzenie wolności. Rozmowy ze studentami, przeł. D. Chodyniecki, Opole 2020.

Giussani L., W prostocie mego serca radośnie oddałem Ci wszystko. Świadectwo księdza Giussaniego podczas spotkania z Ojcem Świętym. Plac Św. Piotra, 30 maja 1998, w: Comunione e Liberazione. Ruch w Kościele, red. D. Rondoni, przeł. W. Janusiewicz, Milano 1998, s. 110-112.

Giusani L., Zaangażowanie chrześcijanina w świecie, w: H. Urs von Balthazar, L. Giussani, Miejsce chrześcijanina w świecie, przeł. K. Kubis, A. Porębski, Kraków 2003, s. 115-184.

Giussani L., Zmysł Boga a człowiek współczesny. „Kwestia ludzka” i nowość chrześcijaństwa, przeł. K. Borowczyk, „Ślady”, 1997 nr 5-6 (38-39), s. 12-13.

Opracowania

Camisasca M., Comunione e Liberazione. Il ricononoscimento (1976-1984). Apendice 1985-2005, San Paolo 2006.

Camisasca M., Comunione e Liberazione. Le origini (1954-1968), San Paolo 2001.

Campagniaro M., Wiara to fascynujące spotkanie. Przekaz wiary w społeczeństwie zsekularyzowanym na podstawie pism Luigiego Giussaniego, Warszawa 2017.

Comunione e Liberazione. Ruch w Kościele, red. D. Rondoni, przeł.. W. Janusiewicz, Milano 1998.

Flis-Jaszczuk M., Rec. Luigi Giussani, Ryzyko wychowawcze jako tworzenie osobowości i historii, Kielce: Wydawnictwo „Jedność”, 2002, „Roczniki Nauk Społecznych”, 30 (2002) z. 2 s. 236-238.

Jan Paweł II, List Ojca Świętego […]: Na pogrzeb ks. prałata Luigi Giussaniego, Watykan, 22 lutego 2005.

Messori V., Dwa sposoby na życie wiarą. Luigi Giussani, w: Pytania o chrześcijaństwo, Kraków 1997, s. 2007-218;.

Rynio A., Fr Luigi Giussani’s Concept of Education – an Outline, „The Person and the Challenges", 1 (2011) nr 2, s. 149-165, DOI: 10.15633/pch.858 DOI: https://doi.org/10.15633/pch.858

Rynio A., Ks. Luigi Giussani:. „Ja jestem zerem, Bóg jest wszystkim”, „Przegląd Uniwersytecki KUL”, 3 (2005), s. 24.

Rynio A., Przykład niezwykłego etosu pedagogicznego (ks. Luigi Giussani, 1922-2005), w: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania, t. 2, red., M. Plopa, Elbląg 2007, s. 211-228.

Rynio A., Wychowanie człowieka w duchu „Zmysłu religijnego”, w: Wychowanie człowieka otwartego. Rola „Zmysłu religijnego” Luigi Giussaniego w kształtowaniu osoby, red. A. Rynio, Kielce 2001, s. 71-84.

Rynio A., Wychowanie otwarte na hipotezę Objawienia, w: Wychowanie człowieka otwartego. Rola „Zmysłu religijnego” Luigi Giussaniego w kształtowaniu osoby, red. A. Rynio, Kielce 2001, s. 88-97.

Rynio A., Wychowawcza metoda ks. L. Giussaniego, w: Wychowanie człowieka otwartego. Rola „Zmysłu religijnego” Luigi Giussaniego w kształtowaniu osoby, red. A. Rynio, Kielce 2001, s. 98-102.

Rynio A.,, Specyfika wychowania do wiary w posłudze założyciela ruchu Comunione e Liberazione – Ks. Luigi Giussaniego, w: Universitati serviens, Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB, red., ks. J. Walkusz, M. Krupa, Lublin 2014, s. 667-680.

Savorana A., Vita di don Giussani, Milano 2013.

Opublikowane
2021-12-15
Dział
Studia i rozprawy