Biografia naukowa jako rezultat współpracy z wydawnictwami

Refleksja w kontekście książki Józefa Pietera, Autorskie kłopoty

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Błońska W., Pieter Józef, w: Słownik psychologów polskich, red. E. Kosnarewicz, T. Rzepa, R. Stachowski, Poznań 1992, s. 166-168.

Błońska W., Pieter Józef, w: Słownik pedagogów polskich, red. W. Bobrowska-Nowak i D. Drynda, Katowice 1998, s. 163-165.

Bobrowska-Nowak W., Wkład profesora Józefa Pietera w rozwój pedagogiki i psychologii wychowania i nauczania oraz historii psychologii, w: Prof. zw. dr hab. Józef Pieter. Działalność i dzieło. Materiały posesyjne, Katowice 1999, s. 13-20.

Budniak A., Czasopismo pedagogiczne „Chowanna” (1929-1997), Katowice 1999.

Czernichowski E., Organizacja i znaczenie Instytutu Pedagogicznego w Katowicach, „Chowanna”, 2 (1930) s. 1-22.

Hojka Z., Profesor Józef Pieter i jego czasy, Warszawa 2020.

Hojka Z. Józef Pieter - pedagog, psycholog, organizator szkolnictwa wyższego na Górnym Śląsku, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 65 (2020) nr 2, s. 107-128.

Mysłakowski Z., Instytut Pedagogiczny w Katowicach, Katowice 1928.

Pieter J., Biografia ogólna. Wstęp do nauki ożyciu ludzkim, Kraków 1946.

Pieter J., Biografia ogólna. Rzecz o nauce niezbędnej, lecz nieistniejącej, Katowice 1954.

Pieter J., Czasy i ludzie, Toruń 1997, 1999, 2000, 2002 i 2003.

Pieter J., Problemy humanisty, Warszawa 2018.

Pieter J., Autorskie kłopoty, Warszawa 2019.

Prof. zw. dr hab. Józef Pieter. Działalność i dzieło. Materiały posesyjne, Katowice 1999.

Opublikowane
2021-12-08
Dział
Artykuły recenzyjne, recenzje, noty o książkach