Analiza krytyczna biograficznej rekonstrukcji kontestacyjnej działalności artystyczno-społecznej Dariusza Paczkowskiego

Słowa kluczowe: Dariusz Paczkowski, pedagogia oporu, kontestacja, biograficzne badania, transformacja, kultura, ruch społeczny, wolność

Abstrakt

Punktem wyjścia do krytycznego studium badań jakościowych z biografistyki pedagogicznej jest monografia P. Zańko dotycząca pedagogii oporu na przykładzie działalności artystycznej i społecznej performera Dariusza Paczkowskiego. Autor zwraca uwagę na potrzebę prowadzenia badań etnopedagogicznych w środowiskach społeczno-kulturowych, by odczytywać ich przesłanie, ale także doskonalić własne projekty badawcze. Kluczowe jest tu dostrzeżenie poprawności wnioskowania i interpretowania zdarzeń, by lepiej rozumieć zachodzące przemiany w społeczeństwach posttotalitarnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Babicka-Wirkus A., Kultury oporu w szkole. Działania-motywacje-przestrzeń, Warszawa 2018.

Bielska E., Koncepcje oporu we współczesnych naukach społecznych. Główne problemy, pojęcia, rozstrzygnięcia, Katowice 2013.

Bilińska-Suchanek E., Opór wobec szkoły. Dorastanie w perspektywie paradygmatu oporu. Studium socjopedagogiczne, Słupsk 2000.

Przestrzenie oporu w edukacji, red. E. Bilińska-Suchanek, Toruń 2006.

Kreatywność oporu w edukacji, red. E. Bilińska-Suchanek, Toruń 2009.

Opór w kulturze. Tradycja – edukacja – nowoczesność, red. E. Bilińska-Suchanek, Kraków 2014.

Domosławski A., Wygnaniec. 21 scen z życia Zygmunta Baumana, Warszawa 2021.

Dubik A. Tożsamość i opór. Toruń 1993.

Dubik A., Filozofia i opór, Toruń 2003.

Dudzikowa M., Mit o szkole jako miejscu wszechstronnego rozwoju ucznia. Eseje etnopedagogiczne, Kraków 2001.

Gołaszewski T., Szkoła jako system społeczny, Warszawa 1977.

Górniewicz J., Warunki i znaczenie kontestacji edukacyjnych XX wieku. Uwagi Nie-kontestatora, w: Kontestacje pedagogiczne, red. B. Śliwerski, Kraków 1993, s. 17–27.

Grzędziński D., Donald Tusk mocno się zmienił. Kiedyś dziadek, teraz hipis..., „Super Express”, 17 lipca 2020, https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/od-afro-do-statecznego-dziarskiego-dziadka-donald-tusk-mocno-sie-zmienil-aa-m4UG-mFN8-4LhK.html, dostęp: 8.04.2021.

Hejnicka-Bezwińska T., W poszukiwaniu tożsamości pedagogiki. Świadomość teoretyczno-metodologiczna współczesnej pedagogiki polskiej (geneza i stan), Bydgoszcz 1989.

Jawłowska A., Drogi kontrkultury, Warszawa 1975.

Janowski A., Szkoła w teatrze życia codziennego, Warszawa 1995.

Kochanowski J., Przypadek marszałka Terleckiego. Były hipis zapomniał, jak sam był ścigany za „nienormalność", Wyborcza.pl, 17 czerwca 2020, https://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,26039615,przypadek-marszalka-terleckiego-byly-hipis-zapomnial-jak.html, dostęp: 8.04.2021.

Kwieciński Z., Wprowadzenie, w: Ku pedagogii pogranicza, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, Toruń 1990, s. 5–11.

Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Kraków 2013.

Melosik Z., Szkudlarek T., Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń. Kraków 1998.

Nalaskowski A., Przestrzenie i miejsca szkoły, Kraków 2002.

Oleszkowicz A., Bunt młodzieży. Uwarunkowania. Formy. Skutki, Warszawa 2006.

Owsiak J., Listy do Owsiaka, il. E. i O. Dwurnik, Otwock 1992.

Paleczny T., Kontestacja. Formy buntu we współczesnym społeczeństwie, Kraków 1997.

Pasikowski S., Ambiwalencja i opór. Nauczyciele i studenci wobec szkoły, Słupsk 2014.

Przyszczypkowski K., Opozycja polityczna w Polsce – wyzwania dla edukacji, Poznań 1993.

Rubaj M., Średziński P., Poznaj grzechy młodości znanych polityków, dziennik.pl, 12 maja 2008, https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/125198,poznaj-grzechy-mlodosci-znanych-politykow.html, dostęp: 8.04.2021.

Szkudlarek T., Śliwerski B., Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, Kraków 1991.

Śliwerski B., Sekcja III „Kontestacje pedagogiczne”. Wstęp, w: Kontestacje pedagogiczne, red. B. Śliwerski, Kraków 1993, s. 3–15.

Śliwerski B., Wyspy oporu edukacyjnego, Kraków 1993.

Śliwerski B., Kontestacyjny dyskurs w pedagogice, „Przegląd Pedagogiczny”, 1 (2011) s. 223–233.

Wierzbicki M., Ostatni bunt. Młodzieżowa opozycja polityczna u schyłku PRL 1980-1990. Fakty, konteksty, interpretacje, Warszawa 2013.

Witkowski L., Śmiech jako opór i wyzwolenie, w: Nieobecne dyskursy, część I, red. Z. Kwieciński, Toruń 1991, s. 80–96.

Zamojska E., Kulturowa tożsamość młodzieży. Studium empiryczne. Z badań nad młodzieżą szkolną, Poznań–Toruń 1998.

Zańko P., Pedagogie oporu, Kraków 2020.

Opublikowane
2021-12-04
Dział
Studia i rozprawy