Pedagogia uczestnictwa Teresy Strzembosz (1930-1970)

Słowa kluczowe: Teresa Strzembosz (1930-1970), poradnictwo rodzinne, adopcja, uczestnictwo

Abstrakt

W prezentowanym artykule została podjęta próba przybliżenia czytelnikowi postaci Teresy Strzembosz (1930-1970) i inicjatyw przez nią podejmowanych. Próba uchwycenia działalności od pomocy konkretnym osobom potrzebującym wsparcia poprzez zorganizowanie pomocy parafialnej o zasięgu ogólnopolskim w obszarze poradnictwa rodzinnego. Można tu zauważyć działania zapobiegające społecznemu złu moralnemu (poradnictwo małżeńskie i rodzinne) oraz działania mające cel religijny (życie małżonków w stanie łaski).

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

[Dziesiąta] 10 rocznica śmierci Teresy Strzembosz, „Gazeta Niedzielna” (London), 14 września 1980.

Beaupre J., Jak zapobiegać ciąży, Warszawa 1959.

Błogosławiona dobroć człowieka, „Czyn Katolicki” (London), 1977, nr 1–2.

Brzeziński M., Naprawdę uwierzyli ewangelii, „Słowo Powszechne”, 15–16 marca 1975.

Bulski T., Poradnik małżeński, Warszawa 1960.

Fedorowicz T., Teresa Strzembosz (1930-1970), „Chrześcijanie” (Warszawa), 1 (1974) s. 373–374.

I Instrukcja Episkopatu Polski dla Duchowieństwa o Przygotowaniu Wiernych do Sakramentu Małżeństwa i Duszpasterstwie Rodzin, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/kep/kkbids/malzenstwo2_12021969.html, dostęp: 23.03.2021.

Kowalczyk A., Działalność opiekuńczo-wychowawcza osób publicznych. Analiza pedagogiczna biografii, praca licencjacka powstała na KUL, promotor M. Parzyszek, Lublin 2018.

Lubieniecka J., Dar życia. Teresa Strzembosz 1930-1970, „Kalendarz Królowej Apostołów” (Poznań-Warszawa), 1984, s. 14–21.

Majdański W., Co ma robić…, „Słowo Powszechne”, 24 września 1971.

Parzyszek M., Państwowe poradnictwo rodzinne w Polsce, w: Pedagogika rodziny. Podejście systemowe, t. 3: Wychowanie do rodziny, red. M. Marczewski, R. Gawrych, D. Opozda, T. Sakowicz, P. Skrzydlewski, Gdańsk 2018, s. 395–406.

Paweł VI, Humanae vitae. O zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego, Wrocław 1999.

Perzanowska B., Teresa Strzembosz jako inicjatorka poradnictwa życia rodzinnego w Polsce, Łomianki 2010.

Przypominała ludziom Chrystusa, „Życie katolickie w kraju i na świecie” wyd. staraniem Polskiego Ogniska Teozoficznego im. J. Słowackiego w Chicago, przedruk w „Gwiazda Polarna” (USA), 27 grudnia 1975.

Strzelecka A., Rola Teresy Strzembosz w historii i rozwoju Domów Samotnej Matki w Polsce, promotor A. Fidelus, Warszawa 2017.

Strzembosz T., Szkic prelekcji o przygotowaniu do małżeństwa męskiej młodzieży licealnej, Archiwum Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, maszynopis.

Sujak E., 70 żywiołów, „Znak”, 3 (1977).

Sujak E., Charyzmat zaangażowania, Warszawa 1988.

Sułowska T., „Kielich życia” Teresy Strzembosz (11. IX. 1970-8.VI.1970), „Niedziela”, 25 lipca 1982.

Szuba Z., Zaufanie Teresy, „Słowo Powszechne”, 24-26 grudnia 1976.

Teresa Strzembosz – wzór apostolstwa świeckich, „Pismo okólne Biura Prasowego Sekretariatu Episkopatu Polski” (Warszawa), nr 28/70 (1970).

Teresa Strzembosz – życiorys, https://dsmchyliczki.pl/patronka-domu/, dostęp: 20.02.2021.

Teresa Strzembosz, Rozdawała siebie, https://adonai.pl/swieci/?id=108, dostęp: 03.03.2021.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 roku o dopuszczalności przerywania ciąży, Dz.U. 1956, art. 1.12, poz. 61, http.isap.sejm.gov, dostęp: 10.01.2018.

Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000.

Opublikowane
2021-12-04
Dział
Studia i rozprawy