Edukacja w cybernetycznej iluminacji Mariana Mazura

Słowa kluczowe: Marian Mazur, cybernetyka, edukacja, szkoła, sterowanie

Abstrakt

Artykuł prezentuje cybernetyczne ujęcie i takież uzasadnienia dla wyróżniania wad w funkcjonowaniu dzisiejszej, jednak ciągle niezmiennej, masowej szkoły autorstwa Mariana Mazura, twórcy polskiej szkoły cybernetyki. Autor ten analizuje wszystkie istotne wymiary funkcjonowania szkół – od treściowych, przez metodyczne do organizacyjnych – wskazując na racjonalność optymalizacyjnego podejścia cybernetycznego do edukacji, który kongenialnie zgodny jest ze zdroworosądkowym odczuciem wobec słabości szkół. Choć analizy M. Mazura datują się na lata 60-te XX wieku, wydają się mieć zastosowanie także nie do tylko naszego kraju, ale i do całego dzisiejszego świata.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Filipiak E., Z Wygotskim i Brunerem w tle: Słownik pojęć kluczowych. Bydgoszcz 2011.

Górny M.H., Naukowcy wyklęci. Część I – Ojciec polskiej cybernetyki, „Pro Fide Rege et Lege”, 79 (2018) pp. 62–91.

Kolber M., Uczymy się, jak się uczyć – kilka uwag o umiejętności uczenia się, „Forum Dydaktyczne”, 5-6 (2009) pp. 138–144.

Kopczyński O., Grammatyka dla szkół narodowych na klassę I, Warszawa 1788.

Kupisiewicz C., Nauczanie programowane, Warszawa 1966.

Kwieciński Z., Socjopatologia edukacji, Olecko 1995.

Lechowski J., Życiorys naukowy profesora Mariana Mazura (1909-1983), „Postępy Cybernetyki”, 10 (1987) z. 2, pp. 7–20.

Mazur M., Cybernetyka i charakter, Warszawa 1976.

Mazur M., Cybernetyka, in: Szkoła a postęp techniczny, ed. T. Nowacki, Warszawa 1962, pp. 185–230.

Mazur M., Homeostaza społeczna, in: Procesy samoregulacji w oświacie. Problemy homeostazy społecznej, eds. M. Pęcherski, J. Tudrej, Warszawa 1983, pp. 107–115.

Mazur M., Informacja – dezinformacja – pseudoinformacja, „Argumenty”, 22 (1967) pp. 1, 6–7.

Mazur M., Integracja nauczania, „Argumenty”, 12 (1967) pp. 1, 6.

Mazur M., Jaka szkoła?, „Przegląd Tygodniowy”, 22 (1984) p. 14.

Mazur M., Szkoła bez lęku, „Argumenty”, 42 (1966) pp. 5, 10. DOI: https://doi.org/10.1007/BF00732982

Mazur M., Tajemnice charakteru czyli poznaj samego siebie. Warszawa 1999.

Mazur M., Twór skostniały, „Argumenty”, 27 (1965) pp. 1, 6.

Mazur M., Źle z historii, „Argumenty”, 11 (1966) pp. 4, 6.

Mazur M., Źle z języków obcych, „Argumenty”, 40 (1965) pp. 2–3.

Mazur M., Źle z matematyki, „Argumenty”, 27 (1966) pp. 1, 6.

Mazur M., Źle z polskiego, „Argumenty”, 35 (1965) pp. 5, 8.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1998.

Wilsz J., Poglądy profesora Mariana Mazura na temat edukacji w kontekście teorii systemów autonomicznych, „Kształcenie Zawodowe: Pedagogika i Psychologia”, 15 (2013) pp. 125–149.

Opublikowane
2021-12-04
Dział
Studia i rozprawy