O pedagogicznym znaczeniu piękna w świetle biografii Williama Morrisa (1834-1896)

Słowa kluczowe: William Morris (1834-1896), piękno, estetyka, edukacja estetyczna, pedagogika społeczna

Abstrakt

Celem artykułu jest rozpatrzenie problemu pedagogicznej wartości piękna w kontekście biografii Williama Morrisa. Autorka stawia pytanie o wpływ doświadczeń życiowych oraz warunków społeczno-ekonomicznych XIX-wiecznej Anglii na poglądy Morrisa w zakresie pedagogicznego znaczenia piękna, tj. takiego, które służy zmianie proosobowej i prospołecznej. Autorka odwołuje się do opracowań biograficznych, artykułów i źródeł polsko i angielskojęzycznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Dobosiewicz I., Od Anioła domowego ogniska do Nowej Kobiety. Kwestia kobieca w wiktoriańskiej Anglii, w: Między tradycją a nowoczesnością: tożsamość kobiety w przestrzeni domu, w historii, kulturze i na drogach emancypacji, red. W. Laszczak, D. Ambroziak, B. Pudełko, K. Wysoczańska-Pająk, Opole 2014, s. 407-114.

Głutkowska-Polniak A., Kulturowy wymiar designu - między estetyzacją a odpowiedzialnością, „Załącznik Kulturoznawczy”, 6 (2019) s. 77-90.

Gromkowska-Melosik A., Ciało, moda i tożsamość kobiety epoki wiktoriańskiej – dyskursy piękna i przemocy, „Kultura − Społeczeństwo – Edukacja” 2 (2012) s. 17-30.

Jackson K., The worlds of John Ruskin, Londyn 2018.

Juszkiewicz P., Czy sztuka narodowa może być nowoczesna? Uwagi do genezy polskiego modernizmu, „Rocznik Historii Sztuki”, 43 (2018) s. 11-27.

Kosiński K., Szermierze sztuki uspołecznionej (Tołstoj, Morris, Ruskin), Warszawa 1928.

Lisiecka A., „Piękno uspołecznione”. Poglądy Johna Ruskina na społeczeństwo i wychowanie, w: Edukacja jutra. Oferta edukacyjna odpowiedzią na problemy współczesności, red. A. Kamińska-Małek, P. Oleśniewicz, Warszawa 2020, s. 64-71.

Lisiecka A., Recepcja poglądów Johna Ruskina na wychowanie w Polsce przełomu XIX i XX wieku, „Biuletyn Historii Wychowania", 42 (2020) s. 145-158

MacCarthy F., William Morris. A Life for Our Time, Londyn 2010.

Matuszewski I., Estetyka jako czynnik wychowawczo-społeczny, w: I. Matuszewski, Pisma, red. J. Muszkowski, t. 1, Warszawa 1925, s. 57-64.

Morris W., Fragment listu Williama Morrisa do Andreasa Scheu z 5 września 1883 roku, w: Goldzamt E., William Morris a geneza społeczna architektury nowoczesnej, Warszawa 1967, s. 317-321.

Morris W., Jak stałem się socjalistą, w: E. Goldzamt, William Morris a geneza społeczna architektury nowoczesnej, Warszawa 1967, s. 322-326.

Morris W., Nadzieje i troski sztuki. Cztery odczyty: 1. Sztuki podrzędne, 2. Sztuka ludu, 3. Piękność życia, 4. Jak z istniejącego stanu stworzyć najlepszy, tłum. W. Morris, Warszawa 1902.

Morris W., Sztuka a piękność ziemi, w: W. Morris, R. de la Sizeranne, J. Ree, Podstawy kultury estetycznej, seria: Wiedza i Życie, ser. 3, t. 12, Lwów-Warszawa 1906, s. 3-36.

Mortkowiczowa J., O wychowaniu estetycznem, Warszawa 1903.

Pevsner N., Historia architektury europejskiej, Warszawa 1976.

Szulakiewicz W., Biografistyka i jej miejsce w historiografii edukacyjnej po II wojnie światowej, „Biuletyn Historii Wychowania”, 19-20 (2004) s. 5-14.

Winiarski L., William Morris, Warszawa 1900.

Żejmo M., Istota przemian industrialnych w XIX wieku, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość”, 12 (2015) s. 169-178.

Dział
Studia i rozprawy