Marian Stelmasik - pedagog i wirtuoz koloru

Słowa kluczowe: Marian Stelmasik, Akademia Sztuk Pięknych, koloryzm, malarstwo

Abstrakt

Niniejszy artykuł poświęcony jest pamięci profesora Mariana Stelmasika (1931-1995), artysty i pedagoga, który większość swojego życia spędził w Lublinie, będąc ważną postacią tego środowiska. W tekście podjęto próbę przybliżenia zarówno losów życia Mariana Stelmasika, jak i warunków w jakich przebiegała jego edukacja artystyczna w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Aspekt kształcenia posiadał szczególne znaczenie zważywszy, że artysta odbył studia u wybitnych artystów z kręgu polskiego koloryzmu. Fascynacja kolorem i naturą, a na dalszym etapie twórczości podążanie w kierunku abstrakcji, towarzyszyły mu do końca jego życia. Niewzruszony na przemijające trendy i nowinki malarskie, wierny swoim malarskim ideałom stał się reprezentantem lubelskiego koloryzmu. Marian Stelmasik  we wszystkich sferach swojej aktywności - zarówno artystycznej, jak i dydaktycznej - postrzegany był przez swoich wychowanków i przyjaciół jako osoba życzliwa, wrażliwa o bardzo wysokim stopniu kultury.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Źródła

Archiwum UMCS. Teczka personalna: Marian Stelmasik; Obsada dziekańska UMCS, 23 września 2014.

Archiwum ASP w Krakowie: Ankieta osobowa Leona Dołżyckiego.

Archiwum ASP w Krakowie: Wypowiedź rektora Eugeniusza Eibischa, Akta ASP 4/A; Przemówienie rektora z okazji inauguracji roku akademickiego 1948/1949, Akta ASP 4/A; Protokół z Posiedzenia Rady Profesorów, 12 maja 1949, Akta ASP 36/A.

Dokumenty z archiwum domowego Mariana Stelmasika: katalogi wystaw malarstwa M. Stelmasika z lat 1962-1997; List Marii Obacz (siostry artysty) do Wiesława, Warszawa 1997.

Opracowania

Dobrowolski T. Sztuka Krakowa, Kraków 1978.

Dobrowolski T., Sztuka polska, Kraków 1974.

Koziara A., Wstęp, w: Marian Stelmasik. Wystawa malarstwa. Związek Polskich Artystów Plastyków, Galeria BWA, katalog, Lublin 1973, wkładka.

Lameński L., W kręgu malarstwa Mariana Stelmasika, „Na Przykład”, 23 (1995) s. 30–31.

Marian Stelmasik –malarstwo, katalog, Rzeszów 1964.

Nowak M., Pedagogiczna działalność Leona Dołżyckiego, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace z Wychowania Plastycznego”, 117 (1988) nr 1, s. 93–113.

Pollakówna J., Malarstwo polskie między wojnami 1918-1939, Warszawa 1982.

Puget J., Na marginesie poczynań ASP w Krakowie, „Przegląd Artystyczny”, 1 (1946) nr 1.

Różańska z domu Stelmasik T., Wspomnienia o bracie, Jarosław, 11 stycznia 1997, w: Marian Stelmasik. Malarstwo, Katalog wystawy w Galerii Starej w Lublinie, ul. Narutowicza 4, Lublin 1997.

Kitowska-Łysiak M., Marian Stelmasik. Katalog z wystawy: Galeria Stara, BWA Lublin ul. Grodzka 5A, Lublin 1997.

Rudzińska W., Rzepiński Czesław, w: J. Pollakówna, Malarstwo polskie między wojnami 1918-1939, Warszawa 1982.

Rzepińska M., Historia koloru, Kraków 1983.

Sprawozdanie Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie za rok akademicki 1936/37, Kraków 1937.

Tałanda E., Krakowska Akademia Sztuk Pięknych w pierwszych latach po wojnie i w okresie realizmu socjalistycznego, „Roczniki Humanistyczne”, 30 (1985) z. 4, s. 109–117.

Trojanowski P., „Przegląd Artystyczny” organ Związku Polskich Artystów Plastyków w Krakowie w latach 1946-1949 i krąg jego współpracowników, w: Kraków - Lwów: książki, czasopisma, biblioteki, red. H. Kosętka, t. 8, Kraków 2006, s. 435–441.

Wojciechowski A., Młode malarstwo polskie 1944-1976, Wrocław 1983.

Wróblewski A., O młodych plastykach, „Echo Tygodnia” (Kraków), 1955, nr 5, s. 1.

Żukowska A.M., Twórczość artystyczna i działalność pedagogiczna profesora Leona Dołżyckiego (w 120 rocznicę urodzin), „Studia Kulturowo-Edukacyjne”, 13 (2018) nr 1, s. 9–14.

Opublikowane
2021-12-01
Dział
Studia i rozprawy