Materialne ślady pedagogicznej działalności prof. Jana Hoffmana w zbiorach archiwalnych Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie

Abstrakt

Muzeum Fryderyka Chopina mieszczące się w Zamku Ostrogskich w Warszawie i będące częścią Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina przechowuje w swoich bogatych zbiorach niezwykłą kolekcję archiwalną prof. Jana Hoffmana (1906-1995) – wybitnego pianisty i pedagoga, który przez całe swoje życie zawodowe związany był głównie z Krakowem i tamtejszą Akademią Muzyczną, której poświecił blisko 50 lat życia. Działalność Hoffmana nie ograniczała się jednak do murów uczelni. Był on aktywnym uczestnikiem gremiów różnych organizacji (Towarzystwo im. Fryderyka Chopina) oraz konkursów muzycznych, w których pełnił rolę jurora. W efekcie tak zarysowanej działalności, powstała dość bogata i ciekawa dla badaczy, spuścizna o charakterze archiwalnym. Najstarsza część dokumentacji datowana jest na 1948 r. Wśród archiwaliów uwagę zwracają te, które dotyczą Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, podczas którego prof. Jana Hoffman był pięciokrotnie jurorem. Stanowią one najobszerniejszą część kolekcji. Nie mniej istotne znaczenie posiada także dokumentacja dotycząca udziału krakowskiego pedagoga jako jurora w zagranicznych i krajowych konkursach muzycznych. Częste uczestnictwo w zespołach oceniających jest potwierdzeniem autorytetu jakim cieszył się prof. Jan Hoffman w środowisku pedagogów oraz wyrazem jego niezwykłej wrażliwości i troski o piękno muzyki.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Źródła

Archiwum Akademii Muzycznej w Krakowie:

- sygn. 115/115, Akta personalne Jana Hoffmana,

- sygn. 115/110, Akta personalne Stanisławy Hoffmanowej.

Archiwum Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie:

- sygn. JH, Kolekcja archiwalna prof. Jana Hoffmana.

Biblioteka Narodowa w Warszawie:

- Magazyn Ikonografii, sygn. F. 93939,

- Magazyn Druków Ulotnych, sygn. DŻS XIXA 5.

Opracowania

Arendt A., Bogucki M., Majewski P., Sobczak K., Chopinowskie igrzysko. Historia Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina 1927-2015, red. P. Majewski, Warszawa 2020.

Aria z wariacjami E-dur: z V Suity: na fortepian (Georg Friedrich Haendel), oprac. J. Hoffman, Kraków 1953.

Bursa S., Korespondencje, „Młoda Muzyka”, 1 (1908) nr 6, s. 7-8.

Dąbrowska M., Dzienniki 1914-1965, t. 9: 1953-1955, Warszawa 2009.

scherza: na fortepian (Franz Schubert), oprac. J. Hoffman, A. Rieger, Kraków 1948.

„Dziennik Ustaw”, 2020, poz. 115.

Fink K., Szkolnictwo muzyczne we Lwowie w okresie międzywojennym (1918-1939), „Молодь і Pинок”, 4 (2017) s. 47-52.

Gątkowska-Węgrzyn U., Rieger S., Rieger-Pratt A., Adam Rieger. Muzyka, pedagogika, ciekawość, Kraków 2015.

Hordyński J., Nie czas żałować róż, „Życie Literackie”, 10 (1960) nr 12, s. 5.

Krystian Zimerman najlepszym pianistą IX Konkursu Chopinowskiego, „Expres Wieczorny”, 30 (1975) nr 236, s. 1.

Kukułka (Louis Claude Daquin), do druku przygot. J. Hoffman, Kraków 1957.

Michniewicz G., Geneza i działalność Instytutu Fryderyka Chopina 1934-1939, „Rocznik Chopinowski”, 15 (1983) s. 117-141.

Moments musicaux: Op. 94: na fortepian (Franz Schubert), oprac. J. Hoffman, A. Rieger, Kraków 1951.

Mycielski Z., Dziennik 1950-1959, Warszawa 1999.

etiud: na fortepian (J. B. Cramer), nowy wybór oprac. Z. Drzewiecki, J. Hoffman, Kraków 1955.

Polskie pieśni romantyczne: na głos z fortepianem, oprac. S. i J. Hoffmanowie, Kraków 1955.

Rondo D-dur: na fortepian: KV 485 (Wolfgang Amadeus Mozart), red. J. Hoffman, A. Rieger, Kraków 1956.

Rondo Es-dur, op. 11: na fortepian (Johann Nepomuk Hummel), oprac. J. Hoffman, Kraków 1953.

Treterowa K., Egon Petri w Zakopanem, „Ruch Muzyczny”, 6 (1962) nr 18, s. 19-20.

Wąsacz-Krztoń J., Klara Czop-Umlauf w kulturze muzycznej Krakowa na przełomie XIX i XX wieku, w: Kobieta w Galicji. Nowoczesność i tradycja, red. J. Kamińska-Kwak, Sz. Kozak, D. Opaliński, Rzeszów 2016, s. 332-341.

Wytyczne opracowania spuścizn archiwalnych po uczonych, oprac. H. Dymnicka-Wołoszyńska, Z. Kolankowski, Warszawa 1990.

Opublikowane
2021-12-08
Dział
Materiały i źródła