Viktora Emila Frankla konstrukty wartościujące człowieka

Analizy i refleksje

Słowa kluczowe: Viktor Emil Frankl, człowiek, wartość, sens

Abstrakt

Celem artykułu jest próba syntetycznego przedstawienia obszarów problemowych oraz wskazania i opisania zagadnień, jakie pojawiają się obszarze tematycznym Frankla wymiary aksjologiczne (w kierunku świata sensów). Kontekst historyczny i biograficzny życia Frankla. Autor - w oparciu o prezentację i analizę poglądów Frankla (w aspekcie „świata sensów”), podejmie próbę udzielania odpowiedzi na pytanie: jakie zagadnienia powinny być uwzględniane w społecznym (w tym pedagogicznym) namyśle wokół triady: wartość - sens – edukacja. W tym, dokona zarysowania ram krytycznych dyskursów o wartościach i sensie oraz kierunków analiz (kontekstów) teoretycznych i praktycznych odniesień we współczesnej problematyce z zakresu życia społecznego.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Frankl V. E., Beyond Self-Actualization and Self-Expression, „Journal of Existential Psychiatry”, 1 (1960), s. 5–20.

Frankl V. E., Człowiek w poszukiwaniu sensu. Głos nadziei z otchłani holokaustu, tłum. A. Wolnicka, Warszawa 2011.

Frankl V. E., The Doctor and the Soul, New York 1955.

Frankl V. E., Homo patiens. Logoterapia i jej kliniczne zastosowanie. Pluralizm nauk a jedność człowieka. Człowiek wolny, tłum. R. Czernecki, J. Morawski, Warszawa 1984.

Frankl V. E., Lekarz i dusza. Wprowadzenie do logoterapii i analizy egzystencjalnej, tłum. R. Skrzypczak, Warszawa 2017.

Frankl V. E., Nieuświadomiony Bóg, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1978.

Frankl V. E., On Logotherapy and Existential Analysis, „The American Journal of Psychoanalysis”, 18 (1958) s. 28–37.

Frankl V. E., Paradoksy szczęścia, „Życie i Myśl”, 1 (1977) s. 33–45.

Frankl V. E., Psychoteraphy and Existentialism, New York 1978.

Frankl V. E., Psychoterapia dla każdego, tłum. H. Jankowska, Warszawa 1978.

Frankl V. E., Sinn als antropologische Kategorie. Meaning as an Anthropological Cathegory, Heidelberg 1996.

Frankl V. E., The Unheard Cry for Meaning, New York 1978.

Frankl V. E., The Will to Meaning, New York 1988.

Kmita J., Z metodologicznych problemów interpretacji humanistycznej, Warszawa 1971.

Parandowski J., Alchemia słowa, Warszawa 1986.

Spiegelberg H., Phenomenology in Psychology and Psychiatry, Evanson 1972.

Opublikowane
2021-10-21
Dział
Studia i rozprawy