Klasztor Norbertanek w Imbramowicach

działalność pedagogiczna w XX wieku

Słowa kluczowe: Imbramowice, Norbertanki, Maria Nidecka, Anzelma Wiśnicka, szkolnictwo zakonne w XX wieku

Abstrakt

Klasztor sióstr norbertanek w Imbramowicach w czasie swojej kilkusetletniej historii wpisał się na trwałe w kulturę Polską. Zakon klauzurowy, wydawać by się mogło, że odcięty od świata zewnętrznego jest miejscem tworzenia bogatej kultury społecznej. Jedną z wielu dziedzin działalności sióstr norbertanek, była działalność oświatowa. Norbertanki zajmowały się prowadzeniem Instytutu dla dziewcząt z rodzin ziemiańskich, jeszcze wiele lat przed zaborami. Wielokrotnie wspominała o tym Zofia Grothówna w kronice klasztornej. Jednak w związku z represjami spowodowanymi wybuchem powstania styczniowego w 1864 r. Instytut zamknięto. Wiele lat później Maria Nidecka, ksieni klasztoru w latach 1897-1917, założyła tzw. Przychodnią Szkołę dla Dzieci Wiejskich. Kontynuatorką jej pomysłu był ksieni Anzelma Wiśnicka dzięki której powstała Szkoła Gospodarstwa dla Dziewcząt. Na jej kształt wpłynęła założona przez Jadwigę Zamoyską w 1882 r. w Kórniku pod Poznaniem, a przeniesiona do Kuźnic pod Zakopanem Szkoła Pracy Domowej dla Kobiet. W Imbramowicach Szkołę Gospodarstwa otwarto oficjalnie 15 listopada 1919 r. i nosiła wówczas nazwę Niższa Szkoła Rolnicza Żeńska Norbertanek a od 1939 r. Prywatna Żeńska Szkoła Rolnicza SS. Norbertanek w Imbramowicach. Głównym celem, który przyświecał norbertankom, przy organizowaniu szkoły, było przygotowanie polskich dziewcząt do godnego funkcjonowania w odrodzonej po wielu latach zaborów niepodległej Polsce. Niestety wraz z nastaniem Polski Ludowej szkołę w Imbramowicach zamknięto.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bińczycka A., Pamiętnik uczennicy Żeńskiej Szkoły Rolniczej ss. Norbertanek w Imbramowicach, spisywany w ciągu roku szkolnego 1919/1920, Imbramowice 1919–1920, ms., ANI (no file ref.), pp. 25–26.

Dębowska M., ‘Katalog mikrofilmów Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego’, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 84 (2005) pp. 5–72.

Dębowska M., Rękopis, in: J. Zamoyska, Zapiski z rekolekcji, Lublin 2004.

Dębowska M., Walka o przetrwanie. Klasztor sióstr norbertanek w Imbramowicach w okresie zaborów, in: Między Wisła a Pilicą. Studia i Materiały Historyczne, (eds) B. Wojciechowska, L. Michalska-Bracha, Kielce 2007, vol. 8, pp. 137–154.

Historya domowa klasztoru imbramowskiego Zakonu Premonstrateńskiego odemnie Zofii Grothowny xieni ręką własną pisana, i sobie dla pamięci y sukcessorkom dla informacyi dalszey zostawiona, a w roku Pańskim 1703 zaczęta, Imbramowice, 1703–1741, ANI, file ref. A 27.

„Imbramowiczanka”. Jednodniówka Związku b. Uczennic Szkoły Rolniczej ss. Norbertanek w Imbramowicach 1 (1930/31) no. 1–4, pp. 3–4.

Kronika retrospektywana za lata 1823–1917 spisana w 1924 r. przez s. Marię Łukaszewska, Imbramowice ms., ANI, file ref. A. 30.

Kronika uczennic Szkoły Rolniczej w Imbramowicach. Rok 1946, ms. ANI, file ref. B 61, pp. 16–17.

Księga Profesji. Katalog Sióstr Zmarłych od r.p. 1555 Klasztoru ss. Norbertanek w Imbramowicach pow. Olkuskiego, ms. ANI (no file ref.), Imbramowice, pp. 80.

Łukaszewska M., Dzieje Szkoły Rolniczej ss. Norbertanek w pierwszym dziesięcioleciu jej istnienia, Imbramowice 1930, ms., ANI, (no file ref.), pp. 5.

Skrzydlewska B., Kroniki imbramowickie jako źródło wiedzy o wielopłaszczyznowej działalności zakonu Norbertanek w Imbramowicach. Materiały pokonferencyjne z ogólnopolskiej konferencji naukowej Książka ponad podziałami, in: Z książką przez życie, (ed.) A. Krawczyk, Lublin 2008, pp.179–190.

Skrzydlewska B., Realizacja pedagogiki społecznej Norbertanek imbramowickich na przykładzie Prywatnej Żeńskiej Szkoły Rolniczej w latach 1919–1949, in: Pedagogika społeczna w służbie rodzinie. Aspekt pomocowy, kulturowy i wychowawczy, (eds) K. Gąsior, T. Sakowicz, Kielce 2005, pp. 245–254.

Sprawozdanie z przebiegu uroczystości dziesięciolecia Żeńskiej Szkoły Rolniczej ss. Norbertanek w Imbramowicach i ze zjazdu „Imbramowiczanek”, spisane 27 viii 1930 r. przez F. K., ms. ANI, file ref. B 33.

Żeńska Szkoła Rolnicza ss. Norbertanek w Imbramowicach. Sprawozdania (1919–1948): 1. Sprawozdania z działalności szkoły z lat 1919–1921, 1933–1938, 1946, 2. formularze statystyczne z lat 1931, 1933, 1936–1939, 1946, 1948, 3. ankieta dotycząca szkoły z 1931 r., ms., ANI, file ref. B 36.

Opublikowane
2020-12-15
Dział
Studia i rozprawy