Biografia w muzeum

Multimedialna prezentacja życiorysu św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

Słowa kluczowe: Zygmunt Szczęsny Feliński, edukacja muzealna, turystyka biograficzna, multimedialne muzeum

Abstrakt

W artykule przestawiono biografię św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (1822-1895) jako podstawę ekspozycji wystawienniczej w muzeum poświęconym pamięci tej wybitnej postaci Kościoła polskiego XIX w. Poznawczo-kształcący i wychowawczy potencjał biografii arcybiskupa Felińskiego został podkreślony w warstwie narracyjnej muzeum za pomocą nowoczesnych rozwiązań multimedialnych. W muzeum zastosowano zróżnicowane formy przekazu wizualnego, skierowane zarówno do widzów preferujących tradycyjne rozwiązania ekspozycyjne, jak i tych o wysokich kompetencjach i oczekiwaniach technologicznych. Muzeum św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego pełni ważną rolę w procesie edukacji historycznej i popularyzuje biografię jako wzorzec życia i działania. Szerząc kult świętego, zaspokaja również potrzeby religijne zwiedzających poprzez kontakt z dorobkiem materialnym i duchowym bohatera wystawy.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Among others: The Museum of the Congregation of the Sisters of Our Lady of Mercy, https://www.faustyna.pl/zmbm/4-muzeum-zgromadzenia-siostr-matki-bozej-milosierdzia-muzeum/, accessed: 13 July 2019.

Bachanek G., Teologiczna odpowiedź Zygmunta Szczęsnego Felińskiego na zagrożenia Kościoła w czasach zaborów, Niepokalanów 2015.

Bajorek N. W., Człowiek wielu cnót. Święty Zygmunt Szczęsny Feliński, Krosno 2017.

Bender R., Feliński Zygmunt Szczęsny, w: Encyklopedia katolicka, Vol. 5, (eds) L. Bieńkowski et al., Lublin 1989, kol. 110.

Błażejczyk N. S., ‘Międzynarodowa konferencja “Muzea kościelne wobec nowych wyzwań”’. Mszczonów, 18–20 October 2017, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 110 (2018).

Chłosta-Sikorska A., Współczesne muzea historyczne w przestrzeni publicznej, in: Historia w przestrzeni publicznej, (ed.) J. Wojdon, Warszawa 2018.

Danilewiczowa M., Zenon Izydor Antoni Brzozowski, w: Polski słownik biograficzny, Vol. 3, Kraków 1937, pp. 68–69.

Folga-Januszewska D., ‘Muzeum: definicja i pojęcie. Czym jest muzeum dzisiaj?’, Muzealnictwo, 49 (2008) p. 201.

Frącek T. A., Zawierzył Opatrzności. Św. Zygmunt Szczęsny Feliński, Warszawa 2015.

Frącek T. A., Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi – działalność na przestrzeni 150 lat – 1857–2007, in: Rodzina Maryi dzieło bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 1857–2007. Materiały z sympozjum, Kraków 2009.

Frącek T.A., Życie i działalność Abp. Z. Felińskiego, in: Św. Abp Zygmunt Szczęsny Feliński, https://zfelinski.blogspot.com/2010/10/s-dr-antonietta-fracek-zycie-i.html, accessed: 7 July 2019.

Frącek T.A., Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi na przestrzeni 150 lat – 1857–2007, in: Rodzina Maryi dzieło bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 1857–2007. Materiały z sympozjum, Kraków 2009.

Frąckowiak A., M. and J. Półturzyccy, Muzea biograficzne, in: Muzea biograficzne w procesie edukacji kulturalnej. Ekspozycje Fryderyka Chopina, Warszawa-Radom 2013.

Godlewski M., Feliński Zygmunt Szczęsny (1822–1895), in: Polski słownik biograficzny, Vol. 6, Kraków 1948, p. 411.

Hagiografia Polska. Słownik bio-bibliograficzny, (ed.) R. Gustaw, Poznań-Warszawa-Lublin 1971, Vol. 1, p. 326.

Kapralski S., Muzea historyczne w perspektywie studiów nad pamięcią zbiorową, in: Historia Polski od-nowa. Nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości, (eds) R. Kostro, K. Wóycicki, M. Wysocki, Warszawa 2014, pp. 159–187.

Kubis B., Muzealne oferty edukacyjne jako element rozwoju zainteresowań historycznych młodzieży, in: Muzea i archiwa w edukacji historycznej, (eds) S. Roszak, M. Strzelecka, Toruń 2007.

Maniurka P. P., Prawna ochrona zabytków kościelnych. Problemy dóbr kultury w świetle norm kościelnych, in: Muzea kościelne wobec nowych wyzwań, (eds) N. W. Błażejczyk, P. Majewski, Warszawa 2019, https://www.nimoz.pl/files/publications/61/Muzea%20ko%C5%9Bcielne%20internet.pdf, accessed: 13 July 2019.

Marecki J., L. Rotter, Jak czytać wizerunki świętych? Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych, Kraków 2009.

Mikos von Rohrscheidt A., Historia w turystyce kulturowej, Warszawa 2018.

Muzeum św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, http://muzeumfelinskiego.pl/pl/muzeum/, accessed: 11 July 2019.

Muzeum św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, http://muzeumfelinskiego.pl/pl/muzeum/, accessed: 3 July 2019.

Muzeum Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, https://www.facebook.com/muzeumfelinskiego/, accessed: 11 July 2019.

Nadzieja na dalszy rozwój dla polskich muzeów kościelnych, https://ekai.pl/nadzieja-na-dalszy-rozwoj-dla-polskich-muzeow-koscielnych/, accessed: 15 July 2019.

Pyka H., Muzeum Kościoła. Charakter i funkcja, in: Muzeum kościelne w perspektywie zadań i trendów współczesnego muzealnictwa. Materiały z sesji naukowej w dniach 14-15 czerwca 2012 roku, (eds) T. Dudek-Bujarek, Katowice 2013, pp. 18–19.

Rottermund A., ‘Muzea – perspektywy’, Muzealnictwo, 56 (2015) p. 5.

Siostry Rodziny Maryi, in: B. Łoziński, Leksykon zakonów w Polsce. Informator o życiu konsekrowanym, Warszawa 1998, p. 300.

Skrzydlewska B., Problemy i wyzwania muzealnictwa kościelnego w Polsce. Historia i współczesność, in: Muzea Kościoła katolickiego w Polsce. Informator (ed.) B. Skrzydlewska, Kielce 2004.

Skrzydlewska B., Wprowadzenie, in: Muzea Kościoła katolickiego w Polsce. Informator (ed.) B. Skrzydlewska, Kielce 2004.

Skrzyniarz R., Zygmunt Szczęsny Feliński – droga do świętości, in: Biografie nauczycieli i pedagogów. Idee i programy, (eds) R. Skrzyniarz, G. Bujak, K. Kołtuniewicz, Lublin 2013, pp. 163–187.

Słowacki i Feliński „Julek – Pani Salomei…”; https://www.youtube.com/watch?v=txlOTYIjq_Q, accessed: 11 July 2019.

Szczepaniak J., Troska Błogosławionego arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego o formację kapłańską i zakonną, in: Rodzina Maryi dzieło bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 1857–2007. Materiały z sympozjum, Kraków 2009.

Szeska K., Muzeum multimedialne – nowy sposób narracji o przeszłości, in: Media audiowizualne w warsztacie historyka, (ed.) D. Skotarczyk, Poznań 2008.

T. Frącek, ‘Idea odrodzenia w duszpasterskiej działalności błogosławionego arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Archidiecezji Warszawskiej’, Prawo Kanoniczne: kwartalnik prawno-historyczny, 47 (2004) No. 3–4, pp. [30] 256.

Techmańska B., M. Skotnicka-Pałka, Czy muzeum musi być nudne? Multimedialne projekty muzealne na wybranych przykładach, in: Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach, (eds) M. Ausz, M. Szabaciuk, Lublin 2015.

The Holy Father John Paul II Family Home in Wadowice, https://domjp2.pl/o-muzeum/, accessed: 13 July 2019.

The Museum of Fr Jerzy Popiełuszko in Warsaw, http://muzeumkspopieluszki.pl/, accessed: 13 July 2019.

The Museum of John Paul II and Primate Wyszyński in Warsaw, http://muzeumjp2.pl/, accessed: 13 July 2019.

The Museum of the Motherhouse of the Congregation of the Carmelite Sisters of the Infant Jesus, https://www.karmelitanki.pl/muzeum/, accessed: 13 July 2019.

Turkowski T., Felińska Ewa, in: Polski słownik biograficzny, Vol. 6, Kraków 1948, pp. 407–408.

Wodzianowska I., M.W. Szkarowskij, Rzymskokatolicka Akademia Duchowna w Petersburgu, Polski Petersburg, http://www.polskipetersburg.pl/hasla/rzymskokatolicka-akademia-duchowna-w-petersburgu, accessed: 7 July 2019.

Wyczawski H. E., Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński 1822–1895, Warszawa 1975.

Zahajkiewicz M.T., Miejsce muzeum w działalności Kościoła, in: Muzea Kościoła katolickiego w Polsce. Informator (ed.) B. Skrzydlewska, Kielce 2004.

Zelga A., Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński 1822–1895. Szedł do świętości, tracąc, ufny Bożej Opatrzności, Warszawa 2009.

Ziarno. Święty Zygmunt Szczęsny Feliński; https://vod.tvp.pl/video/ziarno,swiety-zygmunt-szczesny-felinski,34970918, accessed: 11 July 2019.

Ziębińska-Witek A., Historia w obiektach, czyli czym jest doświadczenie muzealne, in: Historia w kulturze współczesnej. Niekonwencjonalne podejścia do przeszłości, (eds) P. Witek, M. Mazur, E. Solska, Lublin 2011, pp. 243–254.

Opublikowane
2020-12-15
Dział
Studia i rozprawy