Działalność dydaktyczna Stefana Vrtela-Wierczyńskiego na Uniwersytecie Poznańskim w II Rzeczypospolitej

Słowa kluczowe: II Rzeczypospolita, dydaktyka, humanistyka, kształcenie akademickie, Uniwersytet Poznański, Vrtel-Wierczyński Stefan, II Rzeczypospolita, dydaktyka, humanistyka, kształcenie akademickie, Uniwersytet Poznański, Vrtel-Wierczyński Stefan

Abstrakt

Przedstawiono działalność dydaktyczną Stefana Vrtela-Wierczyńskiego – wykładowcy Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Poznańskiego. W latach 1928-1937 dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej podjął dodatkowo zajęcia z zakresu dziejów literatury polskiej, bibliografii, bibliologii i bibliotekarstwa, wspomagając seminarium historii literatury polskiej Tadeusza Grabowskiego, Stanisława Dobrzyckiego i Romana Pollaka. Scharakteryzowano treści zajęć oraz wskazano najważniejsze elementy ich organizacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Ambros M., ‘Stefan Vrtel-Wierczyński jako bibliograf’, Przegląd Biblioteczny, 1-2 (1964) pp. 3-10.

Baumgart J., ‘Działalność Edwarda Kuntzego na stanowisku dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (1919-1926)’, Przegląd Biblioteczny, 2/3 (1957) pp. 106-111.

Baumgart J., ‘Działalność prof. Stefana Vrtela-Wierczyńskiego w zakresie bibliografii’, Roczniki Biblioteczne, 1-2 (1984) pp. 41-57.

‘Biblioteka Uniwersytecka. Sprawozdanie dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej prof. dra S. Wierczyńskiego za rok akademicki 1936/37’, Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1936/37, 1938, pp. 79-81.

Biernacka M.M., Wykłady Karola Estreichera w Szkole Głównej w Warszawie 1865-1868. Studium bibliologiczne, Warszawa 1989.

Błochowiak M., ‘Działalność pedagogiczna i edytorska prof. Stefana Vrtela-Wierczyńskiego’, Roczniki Biblioteczne, 1-2 (1984) pp. 75-89.

Bykowski L., ‘Biblioteczna praca informacyjna w Polsce’, Wiedza i Życie, 5 (1934) pp. 435-437.

Ciechanowska Z., ‘Jerzy Samuel Bandtkie jako bibliotekarz i bibliotekoznawca’, Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, 1-2 (1970) pp. 5-23.

‘Ćwiczenia bibliograficzne’, Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1935/36, 1937, pp. 147-148.

Filologia nowożytna i historia nowszych literatur, in: Skład Uniwersytetu i spis wykładów na rok akademicki 1934/35, Poznań 1934, pp. 126-130.

Filologia nowożytna i historia nowszych literatur, in: Skład Uniwersytetu i spis wykładów na rok akademicki 1935/36. Poznań 1935, pp. 130-135.

Filologia nowożytna i historia nowszych literatur, in: Skład Uniwersytetu i spis wykładów na rok akademicki 1936/37, Poznań 1936, pp. 135-139.

Filologia nowożytna i historia nowszych literatur, in: Spis wykładów i skład Uniwersytetu na rok akademicki 1932/33, Poznań 1932, pp. 49-54.

Filologia nowożytna i historia nowszych literatur, in: Spis wykładów i skład Uniwersytetu na rok akademicki 1933/34, Poznań 1933, pp. 50-53.

Filologia nowożytna i historia nowszych literatur, in: Spis wykładów na 1, 2, 3 trymestr roku akademickiego 1928/29, Poznań 1928, pp. 57-62.

Filologia nowożytna i historia nowszych literatur, in: Spis wykładów na 1, 2, 3 trymestr roku akademickiego 1929/30, Poznań 1929, pp. 56-62.

Filologia nowożytna i historia nowszych literatur, in: Spis wykładów na 1, 2, 3 trymestr roku akademickiego 1930/31, Poznań 1930, pp. 61-67.

Filologia nowożytna i historia nowszych literatur, in: Spis wykładów na 1, 2, 3 trymestr roku akademickiego 1931/32, Poznań 1931, pp. 63-69.

Filologia nowożytna i historia nowszych literatur, in: Spis wykładów na rok akademicki 1937/38, Poznań 1937, pp. 65-70.

Filologia nowożytna i historia nowszych literatur, in: Spis wykładów na rok akademicki 1938/39, Poznań 1938, pp. 68-72.

Gołda A., Teoria bibliografii w II Rzeczypospolitej, Katowice 2018.

Góra B., „Poznańczycy”: Edward Kuntze, Stefan Vrtel-Wierczyński, Aleksander Birkenmajer i ich reformatorska polityka biblioteczna, in: Oblicza współczesnej bibliologii. Konteksty i transgresje, (eds) G. Czapnik, Z. Gruszka, J. Ladorucki, Łódź – Warszawa 2014, pp. 415-444.

Jastrzębski J., ‘Reforma szkolnictwa akademickiego z 1933 roku. Zmiany w organizacji uczelni’, Wschodni Rocznik Humanistyczny, 7 (2010-2011) pp. 255-272.

Kłossowska M., ‘Aleksander Wiktor Bohatkiewicz. (Pierwszy wileński teoretyk i wykładowca bibliografii)’, Studia o Książce, 2 (1971) pp. 221-239.

Kobelska A., Miasto. Uniwersytet. Literaturoznawstwo. Poznań lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku jako przestrzeń działania członków Koła Polonistów, Warszawa 2016.

Kochańska B., Stefan Vrtel-Wierczyński (1886-1963). Bibliograf i bibliotekarz na łamach prasy, in: Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w., (ed.,) B. Kosmanowa, Bydgoszcz 2000, pp. 145-156.

Koller J., ‘Nowy dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie’, Monitor Polski, 149 (1937) p. 9.

Zespół akt prof. S. Wierczyńskiego. Archiwum Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, sign. P. III – 32.

Korpała J., Dzieje bibliografii w Polsce, Warszawa 1969.

‘Kurs bibliotekarski w Poznaniu’, Bibliotekarz, 5/6 (1919) pp. 78-79.

‘Kurs dla kandydatów na bibliotekarzy o średnim wykształceniu dla bibliotek naukowych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu’, Exlibris, 3 (1920) pp. 80-82.

Lewicki K., ‘Jerzy Samuel Bandtkie profesor bibliografii Uniwersytetu Jagiellońskiego 1811-1835’, Roczniki Biblioteczne, 1-2 (1972) pp. 113-138.

Łodyński M., ‘Rola Edwarda Kuntzego w bibliotekarstwie polskim’, Przegląd Biblioteczny, 2-3 (1957), pp. 97-105.

Łukomski G., Jak powstał Uniwersytet Poznański, in: W Trzemesznie i nie tylko… Obchody 85-lecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, red. B. Walczak, Poznań 2006.

Maciejewski J., Dzieje poznańskiej polonistyki uniwersyteckiej 1842-1988, Poznań 1992.

Nowodworski W., „Bibliograficznych ksiąg dwoje” Joachima Lelewela. Studium historyczno-bibliograficzne na tle epoki, Wrocław 1959.

Puciatowa A., ‘Wspomnienie o dyrektorze Biblioteki Narodowej Stefanie Wierczyńskim’, Rocznik Biblioteki Narodowej, 17-18 (1981-1982) pp. 423-439.

[Inc.: Rok akademicki 1928/29], Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1927/28, 1928, pp. 3-20.

(s.b.), ‘Podział Wydziału filozoficznego Uniwersytetu Poznańskiego’, Kurier Poznański, 313 (evening edition) (1925) p. 7.

‘Sprawozdanie dziekana Wydziału Humanistycznego prof. K. Chodynickiego za r. ak. 1933/34’, Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1933/34, 1935, pp. 66-80.

Starnawski J., Ludzie książki. Seria II, Łódź 2008.

Szkutnik Z., ‘Stefan Vrtel-Wierczyński jako bibliotekarz’, Roczniki Biblioteczne, 1-2 (1984) pp. 15-39.

Świderski B., ‘Stefan Vrtel-Wierczyński 1886-1963’, Roczniki Biblioteczne, 1-2 (1963) pp. 1-31.

Tokarzówna K., ‘Stefan Vrtel-Wierczyński (26 grudnia 1886 – 3 lutego 1963)’, Pamiętnik Literacki, 4 (1963) pp. 557-564.

Treichel I., ‘Pierwszy polski podręcznik bibliotekarski’, Roczniki Biblioteczne, 1-2 (1957) pp. 167-230.

Vrtel-Wierczyński S., Biblioteka Uniwersytecka 1919-1929, in: Biblioteki wielkopolskie i pomorskie, (ed.) S. Wierczyński, Poznań 1929, pp. 91-116.

Warda K., ‘Paweł Jarkowski – bibliotekarz i bibliograf’, Kieleckie Studia Bibliologiczne, 2 (1995) pp. 9-29.

[Wierczyński S.], ‘Wykłady księgoznawstwa w Uniwersytecie Poznańskim’, Biuletyn Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, 10-11 (1932/1933) p. 70.

Więckowska H., Akademickie kształcenie bibliotekarzy. Zarys historyczny, Warszawa 1979.

Włodarczyk J., ‘Bibliotekarze bibliotek fundacyjnych i rodowych w okresie zaborów – próba syntezy. Z dziejów kształtowania się zawodu bibliotekarskiego na ziemiach polskich’, Roczniki Biblioteczne, 1-2 (1984) pp. 179-195.

Wydział Filozoficzny, in: Uniwersytet Poznański w pierwszych latach swego istnienia (1919, 1919-20, 1920-21, 1921-22, 1922-23) za rektoratu Heliodora Święcickiego. Księga pamiątkowa wydana staraniem Senatu Uniwersytetu Poznańskiego, (ed.) A. Wrzosek, Poznań 1924, pp. 355-509.

‘Wydział Humanistyczny’, Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za lata szkolne 1929/30 i 1930/31, 1932, pp. 67-80.

‘Wydział Humanistyczny’, Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1927/28, 1928, pp. 48-59.

‘Wydział Humanistyczny’, Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1931/32, 1933, pp. 130-142.

‘Wydział Humanistyczny’, Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1932/33, 1934, pp. 112-128.

‘Wydział Humanistyczny’, Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1933/34, 1935, pp. 148-170.

‘Wydział Humanistyczny’, Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1934/35, 1936, pp. 121-196.

‘Wydział Humanistyczny’, Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1935/36, 1937, pp. 99-168.

Wydział Humanistyczny, in: Skład Uniwersytetu i spis wykładów na rok akademicki 1936/37, Poznań 1936, s. 24-28.

‘Z Uniwersytetu Poznańskiego’, Dziennik Poznański, 148 (1920) p. 2.

Opublikowane
2020-12-15
Dział
Studia i rozprawy