Ideały wychowawcze kobiet w twórczości Stanisława Podoleńskiego

Słowa kluczowe: ideał wychowania, ideał wychowania kobiety, wychowanie kobiet, okres międzywojenny, Stanisław Podoleński, , katolickie wychowanie kobiety

Abstrakt

Refleksja dotycząca ideałów wychowawczych nieodłącznie wiąże się z działalnością wychowawczą człowieka. Wychowując następne pokolenia musimy przecież mieć przed oczyma jakieś wyobrażenie wiedzy, umiejętności, cech i właściwości, które chcielibyśmy, aby nasz wychowanek posiadał w przyszłości. W niniejszym artykule zdecydowałam się na ukazanie koncepcji ideału wychowawczego kobiety okresu międzywojennego w twórczości Stanisława Podoleńskiego, kierując się szeroko zakreślaną w jego artykułach i książkach problematyką kobiecą. Przeprowadzone rekonstrukcja może pozwolić na lepsze zrozumienie specyfiki wychowania i kształcenia kobiet w Polsce w okresie międzywojennym, a także może stanowić jeden z elementów umożliwiających prześledzenie zmian w zakresie teleologii edukacyjnej w Polsce w XX i XXI wieku.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Araszkiewicz F., Ideały wychowawcze Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1978.

Bartkowiak E., Formacje zakonne wobec problemu dzieci pozbawionych opieki w Polsce w latach 1918–1939, Zielona Góra 2009.

Chrzanowski I., Polski ideał wychowawczy, in: I. Chrzanowski, Około wychowania narodowego. Trzy odczyty, Warszawa 1932.

Ciemniewski J., ‘Kierunki organizacyjne i ideały wychowawcze we współczesnym szkolnictwie polskim’, Muzeum, (1937) pp.190–196.

Ciemniewski J., ‘O nowym człowieku’, Ruch Katolicki, (1936).

Czerwiński S., O nowy ideał wychowawczy, Warszawa 1934.

Granat W., ‘Katolicki ideał wychowawczy’, Miesięcznik Katolicki i Wychowawczy, 8, 9, 10, (1936).

Grzebień L., Podoleński, Stanisław Tadeusz, in: Internetowy Polski Słownik Biograficzny, http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/stanislaw-tadeusz-podolenski, accessed: 12.07.2017.

Historia wychowania, vol. I, (ed.) Ł. Kurdybacha, Warszawa 1965, Vol. 2, Warszawa 1967.

Historia wychowania: wiek XX, Vol. I, II, (ed.) J. Miąso, Warszawa 1981.

Ideały wychowania i wzory osobowe narodu polskiego w XIX i XX wieku, (ed.) E. J. Kryńska, Białystok: 2006.

Jagielska D., J. Kostkiewicz, Pedagogika humanizmu społecznego Andrzeja Niesiołowskiego, Kraków 2015.

Jamrożek W., D. Żołądź-Strzelczyk, Studia z dziejów edukacji kobiet na ziemiach polskich, Poznań 2001.

Klepacz M., Kierunki organizacyjne i ideały wychowawcze we współczesnym szkolnictwie polskim, Katowice 1937.

Kobieta a patriotyzm. Konteksty historyczno-pedagogiczne XVI-XX wieku, (ed.) E.J. Kryńska, A. Szarkowska, U. Wróblewska, Białystok 2012.

Kostkiewicz J., Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1928-1939, Kraków 2013.

Kot S., Historia wychowania, Vol. 1, 2, Warszawa 1994.

Kruszyńska E., Dydaktyczny charakter powieści dla dziewcząt w dwudziestoleciu międzywojennym, Toruń 2009.

Kryńska E.J., Ideał wychowania a wzór osobowy. Niektóre typy uznawanych wzorów osobowych w XIX i XX wieku, in: Ideały wychowania i wzory osobowe narodu polskiego w XIX i XX wieku, (ed.) E. J. Kryńska, Białystok: 2006, pp. 23-32.

Łempicki S., Polski ideał wychowawczy, Lwów, Warszawa 1938.

Muszyński H., Ideał i cele wychowania, Warszawa 1974.

Nalaskowski S., O ideale wychowania i celach kształcenia. Studium z pedagogiki porównawczej, Toruń 1993.

Niesiołowski A., ‘O istocie, genezie i funkcji ideałów’, Kultura i Wychowanie, 5 (1938), pp. 286–303.

Okoń W., Słownik pedagogiczny, Warszawa 1981.

Podoleński S., U progu. Książka dla młodych, Kraków 1938.

Podoleński S., ‘Czy zmierzch kobiety?’, Przegląd Powszechny, 168 (1925), pp. 305-318.

Podoleński S., ‘Dlaczego chcą nam narzucić rozwody?’, Przegląd Powszechny, 190 (1931), pp. 57-70.

Podoleński S., ‘Dlaczego chcą nam narzucić rozwody?’, Przegląd Powszechny, 190 (1931), pp. 184-205.

Podoleński S., ‘Jeszcze w sprawie życia „nienarodzonych”’, Przegląd Powszechny, 202 (1934), pp. 25-32.

Podoleński S., ‘Małżeństwo wobec Kościoła i państwa’, Przegląd Powszechny, 147/148 (1920), pp. 229-238.

Podoleński S., ‘Nemezis rozwodu’, Przegląd Powszechny, 161 (1924), pp. 193-207.

Podoleński S., ‘O poszanowanie kobiety’, Przegląd Powszechny, 181 (1929), pp. 333-348.

Podoleński S., ‘O poziom moralności publicznej’, Przegląd Powszechny, 176 (1927), pp. 286-308.

Podoleński S., ‘O życie nienarodzonych’, Przegląd Powszechny, 196 (1932), pp. 161-176, 301-324.

Podoleński S., O życie nienarodzonych, Kraków 1933.

Podoleński S., ‘O życie nienarodzonych’, Przegląd Powszechny, 197 (1933), pp. 147-163.

Podoleński S., Podręcznik Pedagogiczny. Wskazówki dla rodziców i wychowawców, Kraków 1921.

Podoleński S., ‘Prawo rozwodowe a szczęście małżeńskie’, Przegląd Powszechny, 145/146 (1920), pp. 120-134, 200-211.

Podoleński S., ‘Prawo rozwodowe a szczęście małżeńskie’, Przegląd Powszechny, 141/142 (1919), pp. 420-431.

Podoleński S., ‘Prawo rozwodowe a szczęście małżeńskie’, Przegląd Powszechny, 143/144 (1919), p. 111-126, pp. 403-415.

Podoleński S., Rodzina w Sowietach, Kraków 1938.

Podoleński S., Rozwód a zdrowie narodu, Kraków 1926.

Podoleński S., ‘W kwestji nowego prawa małżeńskiego w Polsce’, Przegląd Powszechny, 174 (1927), pp. 186-206.

Podoleński S., ‘W sprawie kodyfikacji prawa małżeńskiego w Polsce’, Przegląd Powszechny, 169 (1926) pp. 148-163.

Podoleński S., ‘W sprawie niewłaściwej mody’, Przegląd Powszechny, 163 (1924), pp. 208-226.

Podoleński S., ‘W walce z poczęciem życia’, Przegląd Powszechny, 205 (1935), pp. 3-23.

Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, Vol. 1, (ed.) W. Jamrożek, D. Żołądź-Strzelczyk, Poznań 1998.

Smołalski A., Ideały wychowawcze w polskiej myśli pedagogicznej od XVI w. do końca II Rzeczypospolitej, Opole 1994.

Sopoćko M., Polskie i katolickie ideały i systemy wychowawcze, in: Katolicka myśl wychowawcza. Pamiętnik II Studium Katolickiego w Wilnie w dn. 28.VIII-1.IX.1926, (ed.) S. Bross, Poznań: 1937.

Zarzecki L., O idei naczelnej polskiego wychowania, Warszawa – Poznań 1919.

Opublikowane
2020-12-15
Dział
Studia i rozprawy