Przegląd bibliograficzny

Abstrakt

Młodzież jakiej nie znacie – wzory osobowe godne naśladowania. Seria A, red. Krystyna Chałas, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2016, s. 179.

Danuta Lalak, Aneta Ostaszewska, Źródła do badań biograficznych. Listy – dzienniki – pamiętniki – blogi – materiały wizualne, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2016, s. 224.

Elżbieta Dutka, Centra, prowincje, zaułki. Twórczość Julii Hartwig jako auto/bio/geo/grafi a, Univesitas, Kraków 2016, s. 308.

Izabela Szyroka, Autobiografia i filozofia. Próba filozoficzna rozważenia wzajemnych odniesień na podstawie kilku klasycznych przykładów, Nomos, Kraków 2016, s. 203.

Biografi czne badania nad empirią. Teoria i empiria, red. Monika Modrzejewska-Świgulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 160.

Ewa Kępa, Historie wydobyte z cienia. Autobiografi czne relacje starszych kobiet oraz aneks (na który składają się biografi e starszych mieszkanek Bielska Podlaskiego) pomieszczony na płycie CD, Univesitas, Kraków 2012, s. 372 + płyta cd.

 

Downloads

Download data is not yet available.
Opublikowane
2017-12-10
Dział
Artykuły recenzyjne, recenzje, noty o książkach