Źródła poznania drogi osobistego rozwoju, zainteresowań i działalności Edmunda Bojanowskiego – omówienie edycji źródeł

Abstrakt

Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita, t. 1–2, red. Edward Gigilewicz, s. Maria Loyola Opiela, Lublin 2016, t. 1, s. 891, t. 2, s. 1006,
plus Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita. Indeksy, opracowała Weronika Gigilewicz, Lublin 2016, s. 63

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bojanowski E., Dziennik 1853–1871, wybór, wstęp i przypisy A. i T. Szafrańscy, Warszawa 1988 (wyd. 2, poprawione i uzupełnione, Warszawa 1999); w języku włoskim: Diario del Servo di Dio 1853–1871, w: Beatificationis et canonizationis Servi Dei Edmundi Bojanowski, viri laici, fund. Congreg. Ancillarum B. M. V. Imm. (1814–1871). Positio super virtutibus ex officio concinnata, vol. 1, Romae 1996, s. 602–1060.

Bojanowski E., Dziennik. Wydanie kompletne rękopisu i luźnych kartek Dziennika wraz z zapisami dziennymi zespołu notatek pt. Ochronka podrzecka 1851–1853 i relacją s. Elżbiety Szkudłapskiej Ostatnie dni życia i pogrzeb, objaśnił, skomentował i wstępem poprzedził L. Smołka, t. 1–4, Wrocław 2009.

Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829–1871, , t. 1: Listy Edmunda Bojanowskiego z lat 1836–1871, t. 2: Listy do Edmunda Bojanowskiego z lat 1829–1868, objaśnił, skomentował i zarysem monograficznym poprzedził Leonard Smołka, Wrocław 2001.

Piosnki wiejskie dla ochronek. Z przygrywką T. Lenartowicza, Poznań 1862.

„Pokłosie. Zbieranka literacka na korzyść sierot”, Leszno 1852–1853, Poznań 1854–1856, 1862.

Reguła Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Boga-Rodzicy-Dziewicy Niepokalanie Poczętej, Poznań 1867.

„Rok Wiejski”, Gniezno–Ostrów 1860–1862.

Starodawne przysłowia dla Ochronek, Poznań 1862.

Opublikowane
2017-12-10
Dział
Artykuły recenzyjne, recenzje, noty o książkach