Idea wolności w życiu „Uskoka”

Słowa kluczowe: Zdzisław Broński „Uskok”

Abstrakt

Recenzja pracy: Zdzisław Broński „Uskok”, Pamiętnik (wrzesień 1939 – maj 1949), wstęp, redakcja
naukowa i opracowanie dokumentów S. Poleszak, edycja tekstu A. Filipek,
S. Poleszak, M. Sobieraj, wydanie ii rozszerzone i poprawione, seria „Relacje
i wspomnienia”, t. 8, Lublin–Warszawa 2015, ss. 383

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Broński Z., „Uskok”, Pamiętnik (wrzesień 1939 – maj 1949), Lublin–Warszawa 2015,

Łabuszewski T., K. Krajewski, Od „Łupaszki” do „Młota” 1944–1949. Materiały źródłowe do dziejów V i VI Brygady Wileńskiej, Warszawa 1994.

Taraszkiewicz E. E., Trzy pamiętniki, Warszawa-Lublin 2008.

Opublikowane
2017-12-10
Dział
Artykuły recenzyjne, recenzje, noty o książkach