Listy Zygmunta Kukulskiego z okresu szkockiego źródłem badań biograficznych

  • Katarzyna Wołk Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Słowa kluczowe: Zygmunt KUkulski, listy, Szkocja, pedagog

Abstrakt

...

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Buksiński T., Zasady i metody interpretacji tekstów źródłowych, Poznań 1991.

Dobrzański J., Wspomnienie o Zygmuncie Kukulskim, „Rocznik Humanistyczny, 2/3 (1950/1951) s. 357–365.

Draus J., Zygmunt Kukulski (1890–1944), „Historia Wychowania i Opieki”, 2(17) (1989).

Kosacka K. [Wołk], Zygmunt Boleslaw Kukulski (1890–1944) – pedagog, wychowawca i społecznik, Lublin 2016, praca doktorska napisana w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie pod kierunkiem dra hab. R. Skrzyniarza, prof. kul, mps.

Lalak D., Ostaszewska A., Źródła do badań biograficznych. Listy – dzienniki – pamiętniki – blogi – materiały wizualne, Warszawa 2016.

Michalski G., Źródła bo badań biograficznych w historii wychowania, w: Konteksty i metody w badaniach historyczno-pedagogicznych, red. T. Jałmużna, I. Michalska, G. Michalski, Kraków 2004.

Skrzyniarz R., Dzieje pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, w: Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Historia i współczesność, red. A. Rynio, R. Skrzyniarz, współpraca Ł. Badeńska, Lublin 2011.

Starnawski J., Sylwetki lubelskich humanistów xix i pierwszej połowy XX w., Lublin 2004.

Śródka A., P. Szczawiński, Biogramy uczonych polskich, z. 3: P-Z, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985.

Walewander E., Pedagogika uniwersytetu w życiu i działalności naukowej Zygmunta Bolesława Kukulskiego, w: Wczoraj dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. K. Braun, M. Łobacz, A. Rynio, Lublin 2010, s. 53–69.

Wieliczko M., Zygmunt Bolesław Kukulski (2 maja 1890–4 grudnia 1944), „Rocznik Jasielski”, 5 (2003).

Opublikowane
2017-12-10
Dział
Materiały i źródła