Listy Joanny Beretty Molli i Piotra Molli jako źródło biograficzne

  • Magdalena Gajderowicz Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Słowa kluczowe: Joanna Beretta Molla, święta Kościoła katolickiego, włoska lekarka, listy

Abstrakt

...

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Allegri R., Dwie Matki Jana Pawła II. Emilia Wojtyłowa i św. Joanna Beretta Molla, tłum. A. Zielińska, Kraków 2014.

Gajderowicz M., Świętość w codzienności. Joanna Beretta Molla, jako przykład godny naśladowania, w: Człowiek w świecie wartości i zagrożeń. Wybrane zagadnienia xx i xxi wieku, red. K. Sigda, R. Matusiak, K. Kozioł, Lublin 2016.

Gąsior P., Miłość bez lęku. Spotkania ze świętą Joanną Berettą Mollą, Kraków 2004.

Guerriero E., Wstęp. Potężniejsza niż śmierć jest miłość, w: Joanna Beretta Molla i P. Molla, Listy, red. E. Guerriero, tłum. K. Kubis, Kraków 2013.

Joanna Beretta Molla, Molla P., Listy, red. E. Guerriero, tłum. K. Kubis, Kraków 2013.

Mój patron: święta Joanna, oprac. I. Wabik, Szczebrzeszyn 2014.

Molla P., Guarriero E., Święta Joanna Beretta Molla, tłum. M. Myczkowski, Kraków 2011.

Molla P., Guerriero E., Joanna kobieta mężna. Święta Joanna Beretta Molla we wspomnieniach męża, tłum. P. Gąsior, Kraków 2003.

Opublikowane
2017-12-10
Dział
Materiały i źródła