Ogłoszenia

Redakcja czasopisma "Biografistyka Pedagogiczna" prowadzi stały nabór oryginalnych tekstów i regularnie je publikuje. Od 2020 roku w zeszytach tematycznych obok tekstów poruszających określony temat przewodni publikujemy także artykuły i rozprawy nadsyłane przez autorów, a dotyczące innej problematyki. Zapraszamy do zgłaszania tekstów za pośrednictwem naszej strony lub przesyłania na mail redakcji.