Associate Professor Urszula Chęcińska (University of Szczecin, Szczecin)
Associate Professor Maria Dębowska (John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin)
Associate Professor Helena Głogowska (University of Computer Sciences and Economics, Olsztyn)
Associate Professor Piotr Gołdyn (Adam Mickiewicz University in Poznań, Kalisz)
Associate Professor Anna Jabłońska (Jan Kochanowski University, Kielce)
Professor  Krzysztof Jasiewicz (Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences, Warsaw)
Associate Professor Dorota Kornas-Biela (John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin)
Professor Janina Kostkiewicz (Jagiellonian University, Kraków)
Associate Professor Izabela Lewandowska (University of Warmia and Mazury, Olsztyn)
Professor Piotr Madajczyk (Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences, Warsaw)
Fr. Associate Professor Adam Maj (John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin)
Fr. Associate Professor Janusz Miąso (University of Rzeszów, Rzeszów)
Associate Professor Teresa Olearczyk (Andrzej Frycz Modrzewski Kraków University, Kraków)
Associate Professor Loyola Opiela ABMV (John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin)
Associate Professor Alicja Puszka (John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin)
Associate Professor Marek Rembierz (University of Silesia , Katowice)
Associate Professor Alina Rynio  (John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin)
Associate Professor Dorota Sieroń-Galusek (University of Silesia , Katowice)
Associate Professor Paweł Skrzydlewski (Ignatianum University in Kraków, Kraków)
Fr. Associate Professor Henryk Sławiński (John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin)
Professor Marian Surdacki (John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin)
Fr. Associate Professor Józef Szymański (Pomeranian University in Slupsk, Słupsk)
Associate Professor Barbara Toroń-Fórmanek (University of Zielona Góra, Zielona Góra)
Associate Professor  Jadwiga Uchyła-Zroski (University of Silesia , Katowice)
Fr. Professor Edward Walewander (John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin)
Associate Professor  Anna Walulik CSFN (Ignatianum University in Kraków, Kraków)
Associate Professor  Dorota Wereda (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce)
Associate Professor  Adam F. Baran (Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences, Warsaw)
Fr. Associate Professor  Andrzej Bruździński (Pontifical University of John Paul II, Kraków)
Associate Professor  Urszula Chęcińska (University of Szczecin, Szczecin)
Associate Professor  Maria Dębowska (John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin)
Professor Wanda Dróżka (Jan Kochanowski University, Kielce)
Associate Professor  Elżbieta Dubas (University of Łódź, Łódź)
Associate Professor  Lucyna Dziaczkowska (John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin)
Associate Professor  Piotr Gołdyn, prof. UAM (Adam Mickiewicz University in Poznań, Kalisz)
Associate Professor  Romuald Grzybowski, prof. UG (University of Gdańsk, Gdańsk)
Associate Professor  Anna Jabłońska (Jan Kochanowski University, Kielce)
Associate Professor  Barbara Kiereś (John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin)
Associate Professor Jolanta Kolbuszewska (University of Łódź, Łódź)
Professor Janina Kostkiewicz (Jagiellonian University, Kraków)
Associate Professor  Tatiana Krynicka (University of Gdańsk, Gdańsk)
Associate Professor  Grzegorz Kubski (Adam Mickiewicz University in Poznań, Kalisz)
Associate Professor  Izabela Lewandowska (University of Warmia and Mazury, Olsztyn)
Fr. Associate Professor Adam Maj (John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin)
Associate Professor  Marek Rembierz (University of Silesia , Katowice)
Associate Professor Alina Rynio (John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin)
Associate Professor Dorota Sieroń-Galusek (University of Silesia , Katowice)
Associate Professor Paweł Skrzydlewski (Ignatianum University in Kraków, Kraków)
Professor Marian Surdacki (John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin)
Fr. Associate Professor Józef Szymański (Pomeranian University in Slupsk, Słupsk)
Associate Professor Jadwiga Uchyła-Zroski (University of Silesia , Katowice)
Fr. Professor Edward Walewander (John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin)
Fr. Associate Professor Waldemar W. Żurek (John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin)