Relacyjność problemu nieregulaminowej absencji szkolnej – jako systemowe wyzwanie wychowawcze

  • Agnieszka Morska Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Karolina Szponar Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  • Tomasz Wach Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Słowa kluczowe: edukacja szkolna, wagary, szkoła wobec wagarów

Abstrakt

W artykule autorzy analizują kwestię niedopuszczalnej nieobecności w szkole na podstawie podejścia systemowego do problemu. Przedstawiają społeczne tło procesu decyzyjnego dotyczącego awanturnictwa. Przedstawiono tu potencjalną odpowiedź edukacyjną mającą na celu rozwiązanie problemu.

Downloads

Download data is not yet available.
Dział
Studia i rozprawy