Wartość patriotyzmu – aktualna czy zapomniana?

Postawy patriotyczne młodzieży gimnazjalnej w świetle badań

  • Małgorzata Łobacz Instytut Pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
  • Monika Olejarz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Słowa kluczowe: gimnazjum, patriotyzm, ojczyzna

Abstrakt

Stosunek współczesnej młodzieży gimnazjalnej do wartości, jaką jest patriotyzm często jest obojętny, młodzi ludzie prezentują powierzchowną postawę wobec swojej ojczyzny, bez wahania opuszczają kraj – jeśli widzą szansę na życie w korzystniejszych warunkach materialnych. Wyrażana dawniej postawa charakteryzująca się miłością Polaków do ojczyzny wraz z gotowością poświęcenia jej życia, dziś często postrzegana jest przez młodych jako odległa, niezrozumiała i nierealna. Istotą artykułu było ukazanie postaw patriotycznych współczesnej młodzieży gimnazjalnej. Pierwsza część artykułu poświęcona została prezentacji teoretycznych podstaw badań, w której omówione zostały następujące zagadnienia: rozumienie patriotyzmu, postawa patriotyczna oraz wychowanie do patriotyzmu. W drugiej części zostały poddane analizie badania nad postawami patriotycznymi młodzieży gimnazjalnej oraz zaprezentowano fundamentalne wnioski, które w sposób szczególny pokazują znaczącą rolę rodziny i szkoły w budowaniu dojrzałej postawy patriotycznej.

Downloads

Download data is not yet available.
Dział
Studia i rozprawy