Przewodnik na pograniczu wolności

Duszpasterz „z wolności” w więzieniu

  • Jan Dezyderiusz Pol Instytut Politologii (Katedra Polityk Publicznych) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: więzienie, więźniowie, pracownicy więzienni, kapelani, rozwój wewnętrzny

Abstrakt

Celem artykułu jest pokazanie, że więzienie jest miejscem (przestrzenią) wzajemnego przenikania działalności i celów więźniów, pracowników więziennych i kapelanów. Autor: twierdzi, że każda z trzech grup może wykorzystać czas spędzony za ścianami więzienia w celu osobistego rozwoju. Twierdzi on, że jednostka penitencjarna jest określoną przestrzenią, ale jednocześnie jest szczególnie interesująca, ponieważ w tej przestrzeni biografie ludzkie są mieszane. Pokazuje, że pracownicy, strażnicy i kapelani są „więzieni” w pewien sposób, ale to doświadczenie może być bardzo ważne w ich rozwoju.

Downloads

Download data is not yet available.
Dział
Studia i rozprawy