Kresy Wschodnie ii rp kulturowym fundamentem biografii oraz duszpastersko-pedagogicznej i społecznej misji ks. Henryka Nowika (xx–xxi w.)

  • Ryszard Małachowski Uniwersytet Zielonogórski
Słowa kluczowe: kresowa biografia pedagogiczna, duszpastersko-wychowawcza misja, kapłan, społecznik, patriota

Abstrakt

Artykuł dotyczy ks. dr. Henryka Nowika urodzonego w 1933 r., w polskiej rodzinie religijnej i patriotycznej. Najpierw ministrant, w 1951 r. przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego w Gorzowie Wielkopolskim, w 1957 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1958 r. podjął studia filozoficzne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1966 r. uzyskał stopień naukowy doktora filozofii. Pełniąc funkcję proboszcza, prowadził działalność społeczno-patriotyczną. Na gruncie duszpastersko-wychowawczym: kapłańskim, społeczno-politycznym, jako kapelan, brał udział w protestach robotników polskich, był doradcą i kapelanem chłopów, inspirował obronę życia poczętego, duszpasterstwo pątnicze rolników. Ks. Nowik, „arystokrata ducha”, wrażliwy moralnie człowiek, uczony (teolog, biolog, filozof, pedagog), asceta, człowiek ducha modlitwy. Ukryta osobowość mistyczna, odznaczająca się nieczęsto spotykaną kulturą intelektualną i moralną. Zaangażowany w prace na rzecz „Ojczyzny”, Kościoła katolickiego, człowieka i społeczeństwa. Mimo ofensywy dyktatury relatywizmu w XX i XXI w. zaangażował do działalności kulturotwórczej setki oddanych Ojczyźnie i Kościołowi Polaków, w tym młodzież akademicką”. Dlatego w opinii społeczności Dolnego Śląska jest wzorem kapłana, podobnym do śp. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wielką osobowością, spowiednikiem i duszpasterzem-wychowawcą, krzewicielem historycznego ethosu Kresów Wschodnich i Zachodnich, patriotą, kontynuatorem i współtwórcą polskiej kultury narodowej, a przy tym wybitnym społecznikiem, godnym naśladowania przez ludzi świeckich i duchownych.

Downloads

Download data is not yet available.
Dział
Studia i rozprawy